Rekordstort intresse för rörlig ränta i augusti

By on 20 september, 2022
Arkivbild

Under augusti valde 80 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet, vilket är en ökning sedan juli då motsvarande andel villakunder var 71 procent.

Ökningen blir än mer markant jämfört med juni då 57 procent av villakunderna valde tre månaders bindningstid. 86 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i augusti (79 procent i juli och 64 procent i juni). 6 procent av både villa- och bostadsrättskunderna valde att binda sitt bolån, vilket är en minskning sedan i juli. 14 procent av villakunderna respektive 8 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Nedan följer en sammanställning över hur SBAB:s nya kunder valde att göra med sina bolån under augusti 2022, jämfört med i juli och juni 2022 samt augusti för ett respektive två år sedan.

Villalån

  Augusti 22 Juli 22 Juni 22 Augusti 21 Augusti 20
Allt bundet 6 12 19 25 19
Allt 3 mån 80 71 57 62 67
Mix 14 17 24 14 14

Källa: SBAB:s nya villakunder i augusti. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 %.

Bostadsrättslån

  Augusti 22 Juli 22 Juni 22 Augusti 21 Augusti 20
Allt bundet 6 10 19 27 20
Allt 3 mån 86 79 64 57 65
Mix 8 11 17 16 15

Källa: SBAB:s nya bostadsrättskunder i augusti. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 %.

Senare idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked och allt talar för en höjning. I SBAB:s senaste prognos förväntas Riksbanken, på grund av den envist höga inflationen, höja styrräntan med 0,75 procentenheter, men en större höjning utesluts inte. Styrräntan förväntas toppa på 2,25 i februari 2023. Det gör att den rörliga boräntas bedöms höjas snabbare än väntat.

– Intresset för rörlig ränta är rekordstort. I augusti låg den rörliga räntan lägre än de längre bundna. Om man tror att den kommer att göra det även framöver är det en trolig förklaring till det markant ökade intresset för rörlig ränta. Jag tror att många nu också är extra måna om att hitta det billigaste alternativet, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

– Nu handlar det för hushållen om att sätta sig in i sin ekonomi fullt ut. Genom att göra beräkningar baserade på sina egna individuella förutsättningar får man ett bra mått att förhålla sig till och som kan underlätta beslutet om hur man ska göra med bindningstiden på sina bolån. Mitt råd är att hålla sig uppdaterad och följa utvecklingen noga. Håll koll på ränteprognoserna som görs och räkna, räkna och räkna igen på den egna boendeekonomin, säger Claudia Wörmann.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: SBAB

You must be logged in to post a comment Login