Rekryteringsmyndigheten växer i takt med att försvarsförmågan stärks

By on 21 oktober, 2020

I regeringens proposition för totalförsvaret år 2021-2025 föreslås en stegvis ökning av antalet som ska göra grundutbildning med värnplikt för att från och med 2025 omfatta 8000 totalförsvarspliktiga årligen.

Tredje prövningskontor nödvändigt för att klara uppdraget

För att möjliggöra ökningen av antalet mönstringar och prövningar behöver Rekryteringsmyndigheten etablera ett nytt prövningskontor. Ett tredje prövningskontor innebär också att myndigheten får en bättre robusthet och en minskad sårbarhet. Dels genom att kontorets storlek kräver fler medarbetare med samma profession dels genom att medarbetare kan omfördelas mellan kontoren om det skulle behövas. För att etablera det tredje kontoret tillförs Rekryteringsmyndigheten 62 miljoner kronor i 2021 års budget.

– Ett tredje prövningskontor är avgörande för att klara den ökade prövningsvolymen när fler ska göra grundutbildning med värnplikt och det är mycket glädjande att vi nu på allvar kan sätta igång med etableringen, säger generaldirektör Christina Malm.

Inför etableringen av de existerande prövningskontoren beställdes en analys av den framtida prövningsverksamheten vid Rekryteringsmyndigheten av FOI. När förslag av ort för det tredje prövningskontoret tas fram utgår Rekryteringsmyndigheten från FOI:s analys. Hänsyn kommer att tas till var ungdomarna bor och restid till prövningen med allmänna kommunikationsmedel.

Nytt myndighetsnamn

Verksamheten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har förändrats på ett genomgripande sätt genom 2014 och 2017 års regeringsbeslut, det gör att myndighetens namn därför inte längre avspeglar myndighetens huvudsakliga verksamhet. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är central för personalförsörjningen av totalförsvaret och bör ha ett namn som tydligt återspeglar myndighetens verksamhet och uppdrag. Förslaget att byta namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk tar hänsyn till myndighetens omfattande verksamhet och uppfyller detta krav. I propositionen avser regeringen därför att byta namn på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk från 1 februari 2021.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Rekryteringsmyndigheten

You must be logged in to post a comment Login