Religiösa ledare fördömer våld och hatbrott

Av på 4 januari, 2015

Ledare för alla religiösa grupper i Sverige har i Sveriges Interreligiösa Råd gemensamt undertecknat ett dokument där de helt tar avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet. Religionsfientlighet, antisemitism och muslimhat får inte fortsätta att sprida sig i Sverige.

– Det är en mänsklig rättighet att kunna utöva sin religion. I Sveriges Interreligiösa råd möts företrädare för både större och mindre världsreligioner för att stödja varandra, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Vi vill samexistens och vänder oss mot alla utryck av hat och fientlighet, fortsätter Karin Wiborn.

Religionerna i Sverige agerar nu gemensamt mot hat och för fred i kampanjen Vägra hata! Under helgen den 30 januari – 1 februari 2015 kommer budkavlar med uttalandet från de religiösa ledarna att läsas upp i samband med bön eller gudstjänst i moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. För att understryka den gemensamma kampen mot hatet kommer olika religiösa företrädare att lämna över budkaveln till varandras heliga rum. I Stockholm kommer budkaveln lämnas till Storkyrkan av en muslim och läsas upp av en representant från Judiska församlingen.

Onsdagen den 4 februari överlämnas budkavlarna av representanter för Sveriges Interreligiösa Råd till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Kampanjen initierades genom ett uppdrag från Regeringskansliet.

De religiösa ledarna förbinder sig även att stå vid varandras sida i solidaritet. När en grupp utsätts för aggressivitet, hot eller våld kommer därför Sveriges Interreligiösa Råd kunna fatta beslut om stödmanifestationer.

– Skulle religionens lampa fördunklas, kommer kaos och förvirring att följa, och rättvisans och rättrådighetens, lugnets och fredens ljus slutar lysa, säger Örjan Widegren från Svenska Bahá’í-samfundet.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in