Resebranschen satsar på att förändra betalningsupplevelsen

By on 11 juli, 2024
Arkivbild

De senaste globala undersökningarna från Amadeus, ”Travel Technology Investment Trends 2024”, tog pulsen på ledande aktörer inom resebetalning.

För att förstå deras nuvarande utmaningar, investeringsplaner och vilka betalningsmöjligheter de anser vara viktiga under de kommande åren.

  • 81% av resebyråerna avser att öka eller matcha sin nuvarande investeringsnivå i betalningsprocesser
  • Orkestrering och gränsöverskridande betalningar är bland de största utmaningarna för resebranschen idag
  • Det slutgiltiga målet är att leverera en smidig och konsekvent betalningsupplevelse i flera kanaler för resenärerna

Studien visade att 81% av resebyråerna planerar att öka eller matcha sin nuvarande investeringsnivå i betalningar under de kommande tolv månaderna, med en genomsnittlig ökning på 12%.

De största utmaningarna att ta itu med är:

  • Kostnader för betalning: 55 %
  • Cybersäkerhet och bedrägeri: 53 %
  • Hålla sig uppdaterad med nya betalningsmetoder: 51 %
  • Orkestrera globala betalningsflöden: 40 %
  • Återkrav och återbetalningsprocesser: 38 %

Flera av dessa utmaningar är välbekanta medan andra är relativt nya för branschen. I den här studien har vi fördjupat oss i orkestrering och gränsöverskridande betalningar, som idag är ett av de främsta samtalsämnena på resebranschens konferenser.

Betalningar inom resebranschen är unikt komplexa. Ett stort flygbolag kan ha verksamhet på hundratals marknader och dess passagerare kan vilja betala med hundratals olika metoder, många av dem lokala. Handlaren har sannolikt flera inlösande partners som täcker de olika geografiska marknaderna.

Resebolagens uppgift är att förstå vilka betalningspartner de ska ge i uppdrag att hantera de olika typerna av betalningar för att maximera acceptansgraden, minska betalningskostnaderna och skydda den övergripande lönsamheten.

Studiens resultat tyder på att reseföretagen kämpar för att minska komplexiteten i gränsöverskridande betalningsflöden i en global acceptansstrategi.

Plattformar för betalningsorkestrering som bygger på djupgående data om resor och betalningar kan hjälpa till att automatisera komplexa betalningsbeslut och dirigera ett flygbolags transaktioner till rätt lokal inlösare eller bedrägeripartner för att uppnå bästa möjliga resultat. En sådan plattform ger också möjlighet att ansluta till flera betalningspartner över hela världen via en enda anslutning, vilket minskar integrationsbördan.

På frågan om de ”orkestrerar” gränsöverskridande betalningar svarade drygt en tredjedel av respondenterna att de redan gör det idag (38%) och ytterligare 30% planerar att orkestrera sina gränsöverskridande betalningar inom en snar framtid. Endast 11% uppgav att de inte har några planer på att tillämpa betalningsorkestrering.

Förutom att samordna betalningar lyfte de ledande aktörerna inom resebetalningar fram virtuella kort för B2B-betalningar, acceptans av alternativa betalningsmetoder och en konsekvent betalningsupplevelse över flera kanaler som prioriteringar för implementeringen under det kommande året.

Johan Nordqvist, VD Amadeus i Skandinavien, säger:

— Betalningssektorn är ett av de snabbast växande områdena inom resebranschen. Leverantörer och säljare letar efter sätt att leverera smidiga och konsekventa flerkanalsbetalningar till resenärerna. Men för en bransch som är så global och komplex som resebranschen är betalningsorkestrering den långsiktiga grunden för att göra betalningar inom resebranschen enklare och mer effektiva.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Amadeus

You must be logged in to post a comment Login