RFSU välkomnar regeringsinitiativ till prostitutionskartläggning

Av på 27 november, 2013

Regeringen vill veta hur omfattande prostitutionen är i Sverige. Därför ger man nu länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag att kartlägga utvecklingen. RFSU är mycket positiva till initiativet, men vill samtidigt understryka att det behövs ett permanent nationellt centrum med fokus på de som säljer sex och människohandel.

RFSU har länge arbetat för att kunskapsläget vad gäller sexhandeln i Sverige ska öka. För att arbeta preventivt måste vi veta mer om både köpare och säljare samt om utbredning och arenor. Exempel på preventiva insatser som behöver utvecklas är metoder för att nå personer som säljer sex och metoder för att ge stöd, skydd och möjlighet till andra försörjningsalternativ och/eller behandling för destruktiva beteenden.

Förebyggande arbete måste också fokusera på köparna. De kunskapsluckor och mörkertal som det rapporterats om under hösten i samband med barn och unga, eller nu senast människor som tigger, som säljer sex är inte acceptabla. Vi har också fått indikationer om att andelen unga sexköpare ökar vilket ger skäl till oro.

Att det finns brister i kunskapen om hur försäljningen av sex ser ut i Sverige har konstaterats av flera utredare och forskare. Flera har också föreslagit att ett nationellt centrum mot prostitution och människohandel bör bildas, däribland Anna Skarhed som utredde sexköpslagen 2010, samt senast i somras Länsstyrelsen som har i uppdrag att följa utvecklingen på området. Länsstyrelsen konstaterar att arbetet mot prostitution och människohandel är omfattande och komplext och att det finns behov av en mer sammanhållen verksamhet.

– Nu är det är dags att lyssna på fakta och tidigare förslag och inrätta ett nationellt centrum, menar RFSU:s ordförande Kristina Ljungros.

Nya kartläggningar måste ta hänsyn till nya arenor för försäljning av sex som exempelvis via nätet. Nätprostitution har växt i samtliga nordiska länder, även i Sverige. Exakt hur mycket råder stor osäkerhet kring, då de flesta prostitutionsgrupper fortfarande arbetar med gatuprostitution, men nätprostitution uppskattas till minst hälften av all prostitution. Enligt ungdomsstyrelsen har den ökat från 17 procent till 57 procent mellan 2004 och 2009. Det är alltså av största vikt att veta mer om denna och nya former av prostitution för att utveckla det sociala arbetet.

– Om försäljning av sex finns på nätet finns det troligen i hela Sverige och prostitutionsgrupperna som finns i huvudstäderna räcker inte. Arbetet behöver utvecklas om alla ska ha rätt till lika vård, fortsätter RFSU:s ordförande Kristina Ljungros.

– En kartläggning måste också ta hänsyn till att unga HBTQ-personer oftare har erfarenheter av att sälja sex, samt att vi i befolkningsstudier sett att det är vanligt att även pojkar och män gör det. Denna grupp får inte osynliggöras på grund av könsmaktsordningar, säger Kristina Ljungros.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in