Sveriges simhallar behöver rustas upp

Av på 24 oktober, 2013

Rost- och fuktproblem. Kakel som lossnar och betong om spricker. Sveriges simhallar står inför ett omfattande behov av uppfräschning och renovering. På ett seminarium nyligen samlades branschfolk och forskare för att samverka och prata om möjligheter för framtidens simhallar.

Seminariet ”Innovativa helhetslösningar för sim- och badanläggningar i hållbara städer” arrangerades av CBI Betonginstitutet, Swerea KIMAB och SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut. Med utgångspunkt i den problematiska situation som råder för många simhallar diskuterade forskare, näringsliv och offentlig sektor behov och lösningar inför framtiden.

En av seminariets viktiga punkter var att forskarna måste bli bättre på att nå ut, och att de som arbetar på sim- och badanläggningar måste få möjlighet att ta del av forskarnas erfarenheter och kunskap.

Kunskapsspridning är viktigt även inom byggföretagen och hos de som driver simhallarna, för att undvika att samma misstag görs om flera gånger. Det kan till exempel handla om kompetens och kunskap för att kunna välja rätt stål och rätt betong, för att kunna anpassa ventilationen eller se till att det finns ett ordentligt tätskikt.

Det dagslånga seminariet bjöd på en workshop och ett flertal föredrag. Resultatet från en enkät som besvarats av ett femtiotal sim- och badanläggningar presenterades också. Enkäten har genomförts för att kartlägga problematiken och simhallarnas nuvarande status när det gäller bland annat betong, tätskikt, korrosion och energi.

Bror Sederholm, forskningsledare på Swerea KIMAB, presenterade enkätens korrosionsdel och konstaterade bland annat att det främst är rostfria rör, pumpar och värmeväxlare som korroderar. Jan Trägårdh, CBI Betonginstitutet, berättade att när det gäller betong så är de vanligaste skadorna att betongen spricker, att kaklet lossnar, att det uppstår läckage samt att en del använder sättbruk som inte hör hemma i miljön.

Sara Randström och Elisabeth Johansson från Outokumpu pratade om olika typer av korrosion samt olika lösningar och alternativ. Spänningskorrosion är ett välkänt problem men som ändå orsakar flera olyckor, så sent som 2011 skedde en dödsolycka i en simhall.

De menade att alla dessa olyckor har skett när man använt vanligt rostfritt stål (av typ 1.4307, 1.4404) och att det finns alternativ till detta, främst höglegerade austenitiska rostfria stålsorter. När det gäller den atmosfäriska korrosionen orsakar den mest estetiska problem och sker ofta en bit bort från själva poolen, till exempel på läktaren. Om problem med atmosfärisk korrosion uppstår är det viktigt att införa ett bra och förebyggande rengöringsprogram.

– Personalen brukar ju spola av golven i simhallarna varje dag. Det skulle förmodligen räcka jättelångt om man även spolade av alla räcken i hallen samtidigt, förklarade Elisabeth Johansson.

Ett angreppssätt som Sara Randström och Elisabeth Johansson också nämnde var att tänka annorlunda när planerna för en simhall görs. Outokumpu har tidigare specificerat ett rostfritt armeringsjärn till ett tempel i Thailand med förväntad livslängd på 3000 år, att jämföra med de 50 år som en simhall förväntas hålla.

Bakgrunden till seminariet och till det generella arbetet med simanläggningar är delvis den byggboom som skedde på 1960-talet i Sverige. Med det politiska ledordet simkunnighet som grund exploderade simhallarna i antal. Sedan kom 1980-talet och med det alla äventyrsbad.

För att locka allt fler besökare höjdes bassängtemperaturerna och ledordet övergick till att omfatta livskvalitet och turism. Den politiska viljan att satsa på lek och äventyr gav besöksantalet en rejäl skjuts vilket lett till att det är stort tryck på många badanläggningar idag.

Det stora antalet besökare i kombination med badanläggningars aggressiva miljö, ålder och i en del fall även konstruktionsfel har gjort att många anläggningar, både nya och gamla, är i stort behov av att rustas upp. I många fall har problemen i simhallarna även orsakat hälsobesvär, så som astma, irriterande ögon och huvudvärk.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in