Riksantikvarieämbetet fördelar 272 miljoner till kulturmiljövård

Av på 9 februari, 2019
Kulturmiljövårdsstödet syftar till att bevara en mångfald av kulturmiljöer i hela landet. På bilden Österfors smedja i Österbymo vid Bulsjöån (Miljön har ingen direkt koppling till årets bidrag). Foto Magnus Reuterdahl, Flickr, (CCBY-SA2.0))

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2019 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 249 miljoner kronor ska fördelas av länsstyrelserna. För länsstyrelserna innebär det 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018.

Totalt uppgår anslagen för 2019 till 272 miljoner kronor. 23 miljoner kronor reserveras för ändamål som Riksantikvarieämbetet fördelar senare (se nedan), medan merparten, 249 miljoner kronor, fördelas via länsstyrelserna för att komma kulturmiljövård till del i hela landet. År 2019 får länsstyrelserna därmed 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018. Det beror bland annat på att det fleråriga programmet Digital Arkeologisk Process – DAP går i mål och medel frigörs som nu kan riktas till länen direkt.

Det är glädjande att vi för andra året i rad fått möjlighet att ge en ekonomisk förstärkning till kulturmiljövården i landet. Behoven är stora och efterfrågan på medel är mycket hög, inte minst i lands- och glesbygd. Målet är att bättre kunna bevara en mångfald av kulturmiljöer i hela landet. Samtidigt ser vi att bidraget även har positiva effekter för regional utveckling, sysselsättning och tillväxt, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag.

De pengar som inte fördelas till länsstyrelserna (ca 23 miljoner kronor) reserveras bland annat för förvaltningen av världsarvet Laponia (två miljoner kronor) konservering av fornfynd (två miljoner kronor), fyndinlösen (en miljon kronor) och intrångsersättning för kulturreservat och byggnadsminnesförklaringar (två miljoner kronor). Åtta miljoner kronor fördelas till kulturarvsarbete senare i år och 5,5 miljoner kronor till ökade kostnader i samband med arkeologiska undersökningar.

Örebro län fick 2018 i bidrag 11 485 640 kronor och får 2019 i bidrag 10 125 622 kronor, en minskning med 1 360 000 kronor.

Fakta
Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Av anslaget fördelas senare i år åtta miljoner till kulturarvsarbete.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in