Riksdagen säger ja till mer nätinvesteringar

Av på 19 maj, 2021
Foto: Fredrik Karlsson

Nyligen sa riksdagen ja till att låta elnätsföretagen använda gamla outnyttjade intäkter till framtida nätinvesteringar.

– Det är ett väldigt välkommet beslut, det är intäkter som behövs för att genomföra de investeringar som krävs för att möta samhällets ökade behov av el, säger David Bjurhall, chef för regleringsfrågor på Ellevio.

Elnätsföretagens intäkter bestäms i förväg för fyra år i taget av Energimarknadsinspektionen (Ei). Men vad händer om elnätsföretaget inte använder hela sitt intäktsutrymme under en period, brinner möjligheten inne då? Det är en rykande aktuell fråga och nyligen fick den sitt avgörande när riksdagen gav grönt ljus till att elnätsföretagen har rätt att ta ut dessa intäkter senare.

– Vi får nu möjlighet att använda det här utrymmet med motkravet att pengarna används för investeringar och det är ju ändå vår plan, så det här är en bra lösning, säger David Bjurhall.

Osäkerhet påverkar investeringarna

Och hur landade vi i den här situationen? Bakgrunden är osäkerheten på elnätsmarknaden. Som vi tidigare har berättat är elnätsföretagen och Ei oense om hur mycket intäkter som krävs för att driva och investera i elnätet. Elnätsföretagens tycker mer och Ei tycker mindre, aldrig blir de överens och alltid möts de i domstol. De här processerna innebär att osäkerheten kring intäktsutrymmet ligger som en blöt filt över marknaden: kommer Ei:s bud gälla eller inte?

– Det här har gjort att vi inte har vågat investera så mycket som vi hade önskat under gällande fyraårsperiod eftersom vi inte har vetat hur våra ekonomiska möjligheter ser ut. När sedan domstolen har gett oss rätt till ett större investeringsutrymme har tiden varit för knapp att hinna investera under perioden och därför finns det outnyttjade intäkter kvar, säger David Bjurhall.

Kraftfulla investeringar behövs för att nå klimatmål

Att elnätsföretagen nu får möjlighet att använda det här investeringsutrymmet är väldigt betydelsefullt. Elektrifiering och pålitlig elförsörjning genomsyrar alla svenska utvecklingsmål, från klimatomställningen till industriutvecklingen och digitaliseringsmålen. Elanvändningen i Sverige förutspås av Energiföretagens senaste scenarier mer än fördubblas fram till 2045. Sådan utveckling är helt avhängig pålitlig elnätsinfrastruktur.

– Det tar oss en bit på vägen mot de investeringar som måste genomföras för att möta samhällets ökade elbehov. Vi behöver investera kraftfullt om Sverige ska ha en chans att nå uppsatta klimatmål.

Att den så kallade överrullningen nu har fått sin lösning är en pusselbit för elnätsföretagens långsiktighet, menar David Bjurhall. Nu vet de att outnyttjat investeringsutrymme i en period finns kvar och de kan planera utifrån det. Det ger till exempel möjlighet att hålla en jämnare prisutveckling mot elnätskunderna. Långsiktigheten påverkar också hela infrastrukturen kring elnätsutbyggnaden positivt. För med otydligheten får exempelvis entreprenörer inom elkraft svårt att dimensionera sin verksamhet, eftersom de inte vet hur elnätsföretagens efterfrågan ser ut.

Dialog behövs

– När vi väl får beslut om ökade intäkter så är det inte säkert att entreprenörerna kan leverera så fort som vi önskar. Det blir en ryckighet som inte är bra för energisystemets utveckling. Vi behöver komma bort ifrån att våra intäktsnivåer avgörs i domstol och den osäkerhet det skapar. Vi vill bidra för att få till en nödvändig dialog, säger David Bjurhall.

Fakta

Elnätsägarnas intäkter bestäms vart fjärde år

Elnätsägarnas intäkter beslutas av Energimarknadsinspektionen och grundar sig på elnätsföretagens prognoser om bland annat hur elnätet kommer att utvecklas de närmaste fyra åren och vilka investeringar som behövs. Intäkternas nivå, så kallad intäktsram, avgörs på förhand för en period om fyra år, den så kallade reglerperioden.

Överrullningen flyttar fram intäkter

Den så kallade överrullningen innebär att outnyttjade intäkter under en reglerperiod kan flyttas över till efterföljande perioder.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Ellevios

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in