Riksidrottsförbundet stärker arbetet för hållbara idrottsevenemang

By on 11 juni, 2018
Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter - en av 46 hållbarhetsaspekter.

Riksidrottsförbundet lanserar ”46 aspekter av hållbarhet” för att sprida fakta, kunskap och idéer och inspirera arrangörer att skapa mer hållbara idrottsevenemang.

Riksidrottsförbundet lanserar nu 46 aspekter av hållbarhet som ett sätt att sprida fakta, kunskap och idéer för att både inspirera arrangörer av idrottsevenemang men också för att tydliggöra vad hållbarhet betyder inom olika områden. Dessa aspekter är också till hjälp för sveriges representanter i uppdrag inom idrotten internationellt.

Vi ser en starkt positiv tendens att fler och fler arrangörer av evenemang verkligen tar hållbarhetsfrågan på allvar. Exempel inom idrotten är Alpina VM i Åre 019, EM i handboll i Malmö, Göteborg och Stockholm år 2020, Ungdoms EM i friidrott Borås och Gävle 2019, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Att få fler internationella idrottsevenemang till Sverige är en målsättning av flera i Riksidrottsförbundets och Besöksnäringens internationella strategi. Idrottsevenemang ger inte bara glädje och en möjlighet för många människor att träffas för att njuta av idrott. Med rätt förberedelse blir det en bra affär för näringslivet, samhället och självklart för föreningslivet. Men det förutsätter att idrottsrörelsen tillsammans med destinationer och besöksnäringen ansvarar för att skapa hållbara evenemang.

Den webbaserade informationen är tydligt uppdelad i olika aspekter, korta förklaringar och tydliga råd och hänvisningar till var du kan hitta mer hjälp.

Några exempel :

  • Nummer 4: Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter
  • Nummer 9: Byggnation
  • Nummer 19: Jämställdhet
  • Nummer 33 Motverka matchfixing

För att bli en starkare evenemangsnation behöver idrottsrörelsen, besöksnäring och staten lyfta arbetet med internationella idrottsevenemang ytterligare. Riksidrottsförbundet samverkar med besöksnäringen i en gemensam strategi för internationella idrottsevenemang och representanter för RF, specialidrottsförbund, destinationer, regering och besöksnäringen arbetar nu vidare i en styrgrupp.

Riksidrottsförbundet arbetar både med utbildningar i samarbete med SISU idrottsutbildarna, verktyg för att underlätta evenemangsarbetet samt ett antal olika mötesplatser för specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund och destinationer.Vi hjälper till med att skapa mer hållbara idrottsevenemang ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och erbjuder även ekonomiskt stöd till specialidrottsförbund för förstudie och bid. 

Riksidrottsförbundet erbjuder utbildning för att stärka planering och genomförande av idrottsevenemang.

För att underlätta arbetet för SF och destination inför att beräkna evenemangets effekter har RF tillsammans med Göteborg & Co tagit fram ett webbaserat prognosverktyg: Event impact calcuator.

Alla som ansöker om att bli volontär i ett evenemang får också frågan om de vill finnas med i RF:s nationella volontärdatabas och få förfrågningar från andra evenemang. På så vis bygger vi en gemensam bas av volontärer i hela landet som kan tillfrågas vid nya evenemang. Idag är 3 500 personer på olika platser i Sverige medlemmar i RF volontärbank.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login