Regionalt | Rikspolisstyrelsens förslag till åtgärder på hatbrottsområdet kräver mer resurser

Av på 8 mars, 2015

I veckan lanserade Rikspolisstyrelsen rapporten ” Återredovisning av regeringsuppdrag beträffande hatbrott”. I rapporten framkommer det att anmälningsbenägenheten bland utsatta grupper är låg, att hatbrottskompetensen inom polisen måste öka och bemötande bli bättre. RFSL välkomnar Rikspolisstyrelsens rapport och förutsätter nu att regeringen ser till att polisen får de resurser som behövs för att genomföra de åtgärder som föreslås.

I december 2013 lanserade RFSL rapporten Misstro – om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. Över 5 000 hbtq-personer har svarat på frågor via en webbenkät, och undersökningen visade att det finns en utbredd misstro och osäkerhet bland hbtq-personer om huruvida samhällsinstanser som polisen eller socialtjänsten har ett professionellt och kompetent bemötande. Rikspolisstyrelsen bekräftar bilden som rapporten ”Misstro” visar på och de slår fast att kompetensen inom polisen varierar kraftigt och att tidigare utbildningsinsatser inte har gett resultat. Det har även funnits brister i utredningar och många som har anmält hatbrott har upplevt dåligt bemötande, vilket är en av orsakerna till att många drar sig för att anmäla de brott de har utsatts för.

Bristande förtroende leder till svårigheter att få rätt hjälp, det innebär också en stor risk för missvisande statistik när det gäller förekomsten av hatbrott. Antalet polisanmälningar räcker inte till för att bedöma om hatbrotten blir fler eller färre, eftersom många hbtq-personer helt enkelt inte anmäler det de utsatts för, vilket RFSL har påpekat varje år när hatbrottsstatistiken har presenterats. Det är därför glädjande att Rikspolisstyrelsen uppmärksammar detta i sin rapport och föreslår åtgärder för att komma tillrätta med problemen, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för RFSL.

I rapporten ”Misstro” föreslår RFSL ett flertal åtgärder för att komma till rätta med de brister som finns inom hatbrottsområdet. Kompetensutveckling för rättsväsendets aktörer, hatbrottsgrupper hos polisen i storstäderna med mera. RFSL påpekar också i rapporten att åtgärder även måste genomföras inom andra samhällssektorer för att bland annat förebygga att brott sker, och att de som utsätts för brott får ett tryggt, kompetent och bra bemötande av aktörer som har nödvändig hbtq- och hatbrottskompetens.

Utöver det arbete som polisen själv kan göra finns det ett flertal utvecklingsområden där politikerna måste ta ett bredare grepp och där ändringar i lagstiftningen måste ske parallellt med kompetenshöjande och förebyggande insatser,. Ett helhetsgrepp är nödvändigt och därför borde det även tas fram en nationell handlingsplan för hur vi skall förebygga hatbrott. Alla åtgärder måste också få tillräckliga resurser, säger Christian Antoni Möllerop.

RFSL har över en lång tid drivit att en handlingsplan mot hatbrott, hedersrelaterade brott och brott i nära relationer borde tas fram. Fler skyddade boenden som är öppna för män och transpersoner måste etableras och långsiktig finansiering av RFSL:s brottsofferjour måste säkerställas.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in