Riksrevisionen för fram det moderna slaveriet i ljuset

Av på 20 december, 2020

Svenska statens insatser mot exploatering av arbetskraft har flera allvarliga brister. Det visar en granskning från Riksrevisionen, som publicerades den 15 december. Granskningens resultat bekräftar Frälsningsarméns bild av att myndigheterna idag inte förmår att skydda utsatta individer från att utnyttjas under slavliknande arbetsförhållanden inom flera olika branscher. Nu hoppas Frälsningsarmén att regeringen tar ett samlat grepp på arbetskraftsexploateringen i Sverige med brottsoffret i fokus.

Utnyttjande av arbetskraft under slavliknande förhållande, så kallad arbetskraftsexploatering, är idag utbredd inom ett flertal branscher i Sverige såsom bygg-, städ-, skönhets- och restaurangbranschen.

Frälsningsarmén möter regelbundet människor som arbetar för oskäligt låga löner eller ingen lön alls under mycket långa arbetsdagar och i farliga miljöer. Samtidigt konstaterar Riksrevisionen att risken för en arbetsgivare att bli dömd för exploatering av arbetskraft i Sverige idag är närmast obefintlig.

– Riksrevisionens granskning bekräftar vår bild av att svenska staten idag inte förmår att skydda utsatta individer från att utnyttjas under slavliknande arbetsförhållanden inom flera olika branscher, säger Hanna Brandvik, verksamhetsansvarig på Frälsningsarméns traffickingcenter Safe Havens i Stockholm.

Många av de personer Frälsningsarmén möter i sitt arbete mot människohandel luras till Sverige genom falska löften om arbeten som visar sig se helt annorlunda ut när de väl anländer till arbetsplatsen. Genom såväl felaktig information som rena hot kontrolleras dessa individer av sina förövare och hålls ensamma och isolerade. Ofta vet de inte själva att de är utsatta för ett brott.

– Riksrevisionens granskning är oerhört viktig då den lyfter fram det moderna slaveriet i ljuset och sätter fingret på konkreta områden där svenska staten idag brister i sitt ansvar för att skydda och stödja dessa brottsoffer. Bland annat saknas lättillgänglig information till utländsk arbetskraft om vilka rättigheter arbetstagare har i Sverige samt information om vart man kan vända sig för att få stöd om man har blivit utsatt för exploatering. Det är något vi ser konsekvenserna av varje dag i vår verksamhet, säger Hanna Brandvik.

Frälsningsarmén konstaterar med glädje att Riksrevisionen nu sällar sig till civilsamhällets kritik mot det nuvarande regelverket, som misslyckas med att ge utsatta för människohandel det ovillkorliga rätt till skydd och stöd som de enligt svenska konventionsåtaganden har.

– Vi vill nu se att regeringen tar ett samlat grepp på arbetskraftsexploateringen i Sverige med brottsoffret i fokus. Det här handlar om arbetsgivare som på de mest kalkylerade sätt drar vinning av utsatta människors livsvillkor. Vi vill också betona att civilsamhället har en viktig roll att spela, då många utsatta inte vågar söka stöd hos myndigheter, säger Hanna Brandvik.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Frälsningsarmén

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in