Risk att hjärtpatienters överlevnad beror på bostadsort

Av på 30 september, 2020

Nu lyfter bland annat Hjärt-Lungfonden och Swedeheart på DN Debatt att det råder orimligt stora regionala skillnader inom svensk hjärtsjukvård, där bostadsorten kan ha betydelse för hjärtpatienters överlevnad. Organisationerna föreslår nu att regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg i uppdrag att granska hur regionerna uppfyller lagar och riktlinjer för hjärtsjuka.

– Enligt våra siffror är chansen som hjärtpatient att bli rekommenderad bypassoperation i stället för ballongvidgning hela tio gånger så stor i den region som gör flest bypassoperationer som i den som gör flest ballongvidgningar. En orimligt stor skillnad, säger Peter Vasko, ordförande för kvalitetsregistret Swedeheart.

Nationella och europeiska riktlinjer rekommenderar samstämmigt bypassoperation för den specifika grupp av patienter som har en överlevnadsvinst med ett sådant ingrepp. Dessutom betonas i samtliga riktlinjer vikten av en multidisciplinär konferens, dvs att både kardiologer och kirurger gemensamt enas om vilken behandling som ska rekommenderas till varje enskild patient. Ändå är skillnaderna över landet stora.

– Forskning som räddar liv ska komma hela svenska folket till del, oavsett var man bor. Som finansiär av svensk registerforskning ställer vi oss bakom åtgärder som kan bidra till att skapa en jämlik vård för hjärtpatienter över hela landet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Flera tänkbara orsaker till skillnaderna lyfts fram:

  1. Patienterna känner ofta oro inför en stor operation, trots att riskerna med bypassoperation numera är mycket små. Samtidigt kan det skilja mellan olika regioner hur pass bra en läkare förklarar de olika behandlingsalternativen och dess konsekvenser för sina patienter.
  2. Ekonomiska incitament för en region att inte remittera patienter till bypassoperation. Av Swedehearts kvalitetsregister framgår att patienter från regioner utan egen hjärtkirurgi har betydligt lägre chans att erbjudas bypassoperation.
  3. Vissa thoraxkirurgiska centra har inte kapacitet att operera tillräckligt många patienter.

Organisationerna föreslår nu att regeringen ger IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i uppdrag att granska hur regionerna uppfyller Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjuka i syfte att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska skillnaderna mellan olika regioner. Förutom Swedeheart och Hjärt-Lungfonden står Riksförbundet Hjärt-Lung och Svenska Hjärtförbundet bakom förslaget.

Fakta om bypassoperationer och ballongvidgning
Kranskärlsförträngningar vid hjärtinfarkt kan åtgärdas med öppen hjärtoperation, såkallad bypassoperation, eller med ballongvidgning. Ballongvidgning, som genomförs av kardiologer och innebär att förträngningen i kranskärlet vidgas med en ballong och stent via en tunn kateter, har flera fördelar. Det är jämförelsevis snabbt och enkelt. Patienten är vaken under ingreppet och kan sedan lämna sjukhuset med kortare sjukskrivning. Metoden är ofta mycket effektiv vid en akut hjärtinfarkt där tillståndet kan vara kritiskt och det gäller att så snabbt och skonsamt som möjligt öppna ett tilltäppt kranskärl för att snarast återställa blodförsörjningen till hjärtat.

Bypassoperationer är ett större ingrepp som innebär att hjärtkirurgen i en öppen hjärtoperation kopplar nya förbindelser till hjärtats kranskärl med hjälp av blodkärl från andra delar av kroppen. Denna metod har också fördelar, framför allt för de patienter som har många förträngda kranskärl och/eller diabetes. För denna grupp visar stora vetenskapliga studier att risken att senare drabbas av en ny hjärtinfarkt eller att avlida av sin hjärtsjukdom under de kommande fem åren är signifikant lägre efter en bypassoperation än efter ballongvidgning.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in