Risk för konkurrensproblem på digitala marknader i Sverige

Av på 26 februari, 2021
Arkivbild.

Det finns flera potentiella konkurrensproblem på digitala marknader i Sverige. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket. Undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan olika digitala marknader, vilket gör att riskerna varierar. Resultatet visar att nuvarande konkurrensregler har ett antal viktiga begränsningar.

I rapporten Konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige konstaterar Konkurrensverket att digitaliseringen har fört med sig mycket gott men också skapat utmaningar. Det gäller inte minst på konkurrensområdet.

– Det finns en risk att etablerade digitala plattformsföretag agerar på ett sådant sätt att de hindrar alternativa lösningar att växa fram. Det kan leda till svagare konkurrens, vilket i förlängningen drabbar konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverkets rapport bygger på studier av 16 olika digitala plattformar, däribland Cdon, Tradera, Storytel och Foodora, men även Apple, Google och Facebook. Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan olika plattformar och plattformsmarknader. Potentiella risker för konkurrensen varierar därför mellan olika digitala marknader.

Till de konkurrensproblem som identifieras, och som ligger i linje med vad andra internationella expertpaneler och konkurrensmyndigheter har konstaterat, hör bland annat att plattformar kan ha starka incitament att hindra användare att byta till konkurrerande leverantörer. Det riskerar att skapa en situation där andra alternativ får så svårt att hävda sig att konkurrensen upphör.

Samtidigt blir enskilda företag allt mer beroende av plattformarna för att nå sina kunder. Det ger plattformarna stora möjligheter att diktera villkoren för företagen. Det kan exempelvis ske genom att en plattform gynnar sig själv eller väljer att inte dela viktig data om kunderna.

Framväxten av digitala plattformsmarknader har aktualiserat ett antal viktiga begränsningar med nuvarande konkurrensregler. Behov av nya regler har diskuterats under flera år och nyligen har ett lagstiftningsförslag lagts fram på EU-nivå som ska reglera vissa plattformar som agerar grindvakter.

– Med utgångspunkt i den undersökning som Konkurrensverket har genomfört finns det skäl att utreda vilka ytterligare regler som behövs för att hantera konkurrensproblem på svensk nivå, säger Rikard Jermsten.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Konkurrensverket 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in