Risk för större ekonomiska skillnader i pandemins spår

Av på 17 december, 2020

2020 har varit ett dramatiskt år, och för många svenskar har Covid-19 medfört kännbara konsekvenser för den egna ekonomin. Men krisen slår ojämnt. Medan 3 av 10 svenskar, och hälften av unga mellan 18 och 21 år, har förlorat inkomster som en direkt följd av Covid-19, uppger 1 av 6 svenskar samtidigt att de kan spara mer pengar nu än innan pandemin.

Intrums årliga European Consumer Report baseras på en extern undersökning bland drygt 24 000 europeiska konsumenter, varav 1000 svenska, som har svarat på frågor kring ekonomiskt välbefinnande, konsumtionsbeteenden och betalningsmönster.

Årets rapport tecknar en dyster bild av pandemins påverkan på konsumenters ekonomi, men visar samtidigt att krisen slår ojämnt. I Sverige och Europa som helhet har ekonomiskt redan utsatta grupper som unga vuxna, föräldrar och människor med lägre inkomster drabbats hårdare, medan effekterna för finansiellt starkare grupper än så länge tycks ha varit begränsade.

3 av 10 har förlorat inkomst på grund av Covid-19
3 av 10, 31 procent, av respondenterna svarar att de har drabbats av inkomstförluster som ett resultat av pandemin. I gruppen unga mellan 18-21 år uppger 52 procent samma sak, och i gruppen 22-37 år säger 43 procent att krisen har medfört ett tillfälligt eller varaktigt inkomsttapp. Personer över 65 år har drabbats i lägst utsträckning (16 procent), och i gruppen som ännu inte har uppnått pensionsålder har personer mellan 55-64 år påverkats minst (23 procent).

Bland föräldrar med minst ett barn i hushållet svarar 31 procent att de har förlorat inkomst på grund av pandemin. Hälften av föräldrarna säger att pandemin har fått dem att inse att deras privatekonomiska situation är mer osäker än den skulle behöva vara för att möjliggöra en stressfri tillvaro, och 44 procent uppger att de känner mer oro för den egna ekonomin än de har gjort vid någon annan tidpunkt i sitt liv.

“Det är oroande att pandemin ser ut att ha slagit hårdast mot människor som av olika skäl har en svagare ekonomisk ställning. Inkomstförluster och en ökad oro över den egna situationen har gjort vardagen tuffare för personer som redan innan krisen kämpade för att få ekonomin att gå ihop”, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef Intrum Sverige.

Svenskar sparar mest i Europa
Samtidigt som pandemin har fått kännbara ekonomiska konsekvenser för en del svenskar, är det ekonomiska välbefinnandet i hela befolkningen fjärde högst i Europa[1]. Högst är det ekonomiska välbefinnandet i Tyskland, sett till en sammanvägning av hur och när man betalar räkningar, sparande och privatekonomiska kunskaper.

Andelen svenskar som lånar för att finansiera löpande kostnader är visserligen något högre än Europasnittet (23 procent i Sverige, jämfört med 21 procent i genomsnitt i Europa), och svenskar lånar också något mer som andel av den disponibla månadsinkomsten. Men svenskar har samtidigt större marginaler kvar när räkningarna är betalda jämfört med europeiska konsumenter i genomsnitt, vilket gör att vi kan spara mer. 

Faktum är att svenskar vid en sammanvägning av andelen personer som sparar, andel av månadsinkomsten som sparas och möjligheten att spara till en oförutsedd händelse, är bäst i Europa på området. Exempelvis svarar 34 procent av svenskar att de kan klara en oförutsedd utgift på minst 4 månadslöner utan att behöva låna pengar (Europagenomsnitt 25 procent). 1 av 6 svenska respondenter (16 procent) uppger också att de kan spara mer pengar nu än innan pandemins början.

“Det är väldigt positivt att svenskar ligger i Europatoppen när det gäller sparande, för andra året i rad. Samtidigt är det ett exempel på de skilda ekonomiska förutsättningar som finns, och som nu ser ut att förstärkas av pandemin. Medan en del människor som lever med små ekonomiska marginaler har sett dem krympa ytterligare, har grupper vars ekonomi inte har påverkats av krisen kunnat behålla eller till och med fått större ekonomisk frihet”, avslutar Martinsen.

Om European Consumer Payment Report 2020
European Consumer Payment Report baseras på en extern undersökning med fler än 24 198 deltagande konsumenter i Europa, varav 1 000 i Sverige. Rapporten innehåller insikter om europeiska och svenska konsumenters vardagsekonomi; hur man konsumerar och möjligheten att få den egna ekonomin att gå ihop. Undersökningen genomfördes av Longitudemellan den 28 augusti och den 5 oktober 2020. Hela rapporten finns tillgänglig på intrum.com/ecpr2020 från den 7 december.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Intrum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in