Riskgrupper väljer bort julfirandet på grund av covid-19

By on 25 november, 2020
Arkivbild

Av de svenskar som är äldre eller tillhör en riskgrupp kommer nästan tre av fyra, 71 procent, att träffa släkten mindre än vanligt eller inte alls i jul på grund av coronapandemin. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Hjärt-Lungfonden, som nu lyfter behovet av mer forskning för att skydda hjärt- och lungsjuka inför liknande pandemier i framtiden.

– Människor med underliggande sjukdomar drabbas hårdare av covid-19. Hela två miljoner svenskar lever med hjärt-kärlsjukdom och 1,3 miljoner med lungsjukdom, vilket kommer bli särskilt påtagligt när vi saknar våra nära och kära under julfirandet. Alla drabbas inte av hjärt- eller lungsjukdom, men det är ändå något som gäller oss alla, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. 

Andelen svenskar som dör i hjärt-kärlsjukdom har minskat med över 30 procent på tio år, tack vare forskning som resulterat i bättre vård, behandlingar och livsstilsråd. Ändå är hjärt-kärlsjukdom fortfarande vår vanligaste dödsorsak, och den som lever med hjärt- eller lungsjukdom har en ökad risk att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Svenska intensivvårdsregistret visar att var fjärde patient som intensivvårdats för covid-19 i Sverige lider av kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

Enligt en ny Sifoundersökning beställd av Hjärt-Lungfonden kommer var tionde person, 10 procent, som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp inte att träffa släkten alls under jul, och ytterligare 61 procent kommer att träffa släkten mindre än vanligt. Undersökningen visar även att var fjärde person som tillhör en riskgrupp känner oro inför hur pandemin kommer att påverka julfirandet.

– Risken för landets hjärt- och lungsjuka att drabbas av covid-19 är en stor källa till oro. Nu måste vi lära oss mer om sambandet mellan covid-19 och hjärt- och lungsjukdomarna för att stå bättre rustade för framtida pandemier. Mer forskning krävs för att rädda liv, minska lidandet och reducera belastningen på vården, säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att övervinna vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Redan före sommaren delades 26 akutanslag ut till forskning om covid-19 kopplat till hjärt- och lungsjukdom. De aktuella forskningsprojekten, som genomförs under den pågående pandemin, handlar bland annat om att identifiera faktorer som avgör vilka som drabbas av allvarlig covid-19-sjukdom och att utveckla nya behandlingsstrategier.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Hjärt Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login