Röda Korset drabbade av bedrägerier i samband med ebolainsatser

By on 19 november, 2017

En del av de pengar som förskingrats från Internationella Röda Korsfederationen, IFRC, i samband med ebolainsatserna i Västafrika (åren 2014 -2016) var Sidamedel som kanaliserats genom Svenska Röda Korset. Förskingringen har skett i Liberia, Sierra Leone och Guinea och upptäcktes genom organisationens egna kontrollmekanismer. Vi gör allt vi kan för att återfå de förskingrade pengarna.

Under ebolautbrottet i Västafrika 2014 utökades akutinsatserna mycket snabbt. Röda Korset gav sjukvård och stöd till tiotusentals människor under utbrottet och hade också en avgörande roll i att det stoppades.

IFRC gick för ett par veckor sedan ut med uppgifterna om att man uppskattar att cirka 50 miljoner kronor av de över en miljard kronor som IFRC bidrog med till akutinsatserna vid ebolautbrottet åren 2014 -2016 kan ha hamnat i fel händer genom olika former av bedrägerier. Förskingringen har bestått av bland annat växelkursbedrägerier och uppblåsta siffror för varuinköp och tullkostnader. Av de förskingrade medlen kom ca 3,4 miljoner kronor från Svenska Röda Korset. Majoriteten, 97 procent, av pengarna från Svenska Röda Korset var medel från biståndsmyndigheten Sida.

De svenska medlen som har försvunnit kommer att återbetalas till Sida. Ett omfattande arbete pågår för att få tillbaka de förskingrade pengarna genom bland annat samarbete med myndigheterna i de tre länderna.

Vi är bestörta över att pengar stulits från Röda Korsets arbete, säger Melker Måbeck, chef för Svenska Röda Korsets internationella insatser. De som drabbats allra mest av de här bedrägerierna är människor som var i desperat behov av hjälp och det är fruktansvärt att enskilda individer har utnyttjat katastrofen för egen vinning.

Vi har nolltolerans mot korruption av alla slag. Svenska Röda Korset har under en längre tid arbetat mycket aktivt inom den internationella Rödakors- och rödahalvmånerörelsen i frågan. Det är tack vare viktiga kontrollmekanismer som de här oegentligheterna har upptäckts och det visar hur avgörande de är.

Bland åtgärderna finns till exempel kontantgränser för högriskområden, att revisorer tidigt kopplas in som en del av de första åtgärderna vid akutinsatser, inrättandet av en revisions- och riskkommittée och en oberoende intern utredningsfunktion.

I samband med att WHO förklarat ebolautbrottet i Västafrika som ett internationellt hot mot människors hälsa utökade IFRC och andra humanitära organisationer snabbt sina insatser, öppnade behandlingscenter, anställde ny personal på plats, skickade internationell personal, och upphandlade stora lager av medicin och material. Det stora inflödet med pengar i regionen gjorde att risken för bedrägerier och korruption ökade, något som har uppmärksammats av bland annat Transparency International och som Rödakors- och rödahalvmånerörelsen har haft extra uppmärksamhet på för att kunna upptäcka. Eftersom utredningar fortfarande pågår kan beloppen komma att ändras.

Tiotusentals människor fick stöd av Röda Korset under ebolautbrottet med bland annat sjukvård, rent vatten och sanitet. Röda Korset hade också en viktig roll vad gäller att isolera och få stopp på ebolautbrottet och förhindra ytterligare spridning av viruset. Röda Korset arbetade bland annat med säkra och värdiga begravningar som förhindrade så många som 10 500 ytterligare ebolafall, vilket kan ha reducerat utbrottet med en tredjedel, enligt en studie genomförd av IFRC och publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS Neglected Tropical Diseases.

Totalt bidrog Rödakors- och rödahalvmånerörelsen med cirka 1 miljard kronor till insatserna mot ebola. Svenska Röda Korset bidrog med drygt 64 miljoner kronor till olika insatser under åren 2014-17. 

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login