Röda Korset lanserar massiv hjälpinsats för att stoppa hungern

By on 28 mars, 2017
Maututdelning i Sydsudan. Foto: ICRC.

Den akuta hungersnöden i Jemen, Sydsudan, Somalia och nordöstra Nigeria riskerar att förvärras om inte omedelbar hjälp når människor vars lidande ökar dag för dag. Nu vädjar Internationella rödakorskommittén (ICRC) om 3,5 miljarder kronor för att bistå en ytterst utsatt befolkning i dessa fyra länder.

– Vi kan fortfarande undvika massvält. Främst behövs mat, vatten, tak över huvudet och hälsovård. Vi måste agera nu för att förhindra en tragedi, säger Dominik Stillhart, operationell chef på Internationella rödakorskommittén (ICRC), som idag besöker Stockholm.

Avgörande för att verka i dessa konfliktdrabbade länder är Röda Korsets unika mandat.

Samtidigt bevittnar vi ett massivt lidande. Miljoner av människor förvägras det mest grundläggande för att överleva, säger Dominik Stillhart och understryker behovet av att tackla grundorsakerna till krisen.

Inga biståndspengar kan avhjälpa politisk obstruktionspolitik och bristen på att efterleva krigets lagar. I slutändan är svält i dessa länder en biprodukt. Grundorsaken är en långvarig och svårlöslig konflikt. En konflikt som gör odlingsmark oanvändbar, en konflikt som tvingar människor att fly sina hem, en konflikt om förstör sjukhus och andra livsavgörande servicefunktioner, säger han.

Värst är situationen i Jemen just nu.

Vi gör vad vi kan men hjälpbehoven är enorma. Förmågan att härda ut har nått en brytningspunkt. Stridande parter måste ta sitt ansvar och tillåta mer nödhjälp in i landet. Att förhandla om humanitärt tillträde kan inte bli en bricka i spelet. För att undvika svält måste hjälpinsatser göras omedelbart, säger Dominik Stillhart.

Även i Somalia råder en långvarig konflikt. Avsaknad av respekt för krigets lagar har tvingat människor på flykt och gjort dem extremt utsatta. Den allvarliga torkan och begränsad tillgång till vatten och hälsovård har ökat lidandet.

Svenska Röda Korset har startat insamlingen STOPPA HUNGERN som pågår under våren. Kampanjen inkluderar även andra länder i Afrika där Röda Korset nu gör stora hjälpinsatser.Bidrag tas tacksamt emot på Swish 123 031 0748.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login