Röda Korset larmar: systemfel orsakar akut utsatthet

By on 23 oktober, 2021
Arkivbild

Nu larmar Svenska Röda Korset, tillsammans med Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Sveriges stadsmissioner och Asylrättcentrum om ett allvarligt systemfel. Ett glapp har uppstått mellan Socialtjänstlagen och Lagen om mottagande av asylsökande med resultatet att ansvariga aktörer pekar på varandra. Samtidigt blir situationen alltmer akut för människorna som drabbas och många saknar idag mat för dagen och tak över huvudet.

– Det vi på Röda Korset, och många frivilligorganisationer med oss, möter är människor som hamnar i helt ohållbara situationer. Vi pratar dagligen med både volontärer och personal som inte vet var de ska hänvisa människor. De här glappen måste täppas igen, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.  

När Lagen om mottagande av asylsökande, LMA ändrades 2016, innebar det att vuxna som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, förlorar sin rätt till ekonomiskt stöd för grundläggande behov från Migrationsverket. En grupp som särskilt påverkas just nu är afghaner som flytt till Sverige men fått avslag på sin asylansökan. Just nu utvisas ingen till Afghanistan, eftersom det anses för farligt och för osäkert. Dessa personer finns alltså lagligen kvar i Sverige, men har ingen rätt att arbeta här och får heller inte andra möjligheter till försörjning.  För många innebär det att de i praktiken saknar tak över huvudet och mat för dagen.   

– Inte minst under pandemin har vi sett hur flera kommuner blir mer restriktiva och ger avslag även när det handlar om barnfamiljer i nöd. Utsatta människor hamnar i kläm i system som riskerar att bli godtyckliga. Det kan inte vara så att familjer inte vet ifall de har mat för dagen eller någonstans att sova nästa natt. Vi oroar oss såklart också för att dessa människor ska utnyttjas på olika sätt, säger Martin Ärnlöv.  

Svenska Röda Korset menar därför att regeringen behöver: 

  • Akut agera för att hantera den nu mycket svåra situationen för de som inte kan återvända till sina ursprungsländer såsom Afghanistan. Särskilt ur ett barnperspektiv krävs mat och tak över huvudet exempelvis genom riktat stöd till kommuner och civilsamhället.  
  • Skyndsamt lösa systemfelet och täppa igen glappet mellan socialtjänstslagstiftning och lagen om mottagande av asylsökande.  
  • Tillsätta en utredning utöver den översyn av socialtjänstlagstiftningen som redan genomförts för att även se över det ekonomiska biståndet.   
  • Säkerställa att tillämpningen av socialtjänstlagen blir mer enhetlig så att alla kommuners bedömningar gällande både försörjningsstöd och nödbistånd lever upp till kommunens yttersta ansvar för människors sociala trygghet 

Sverige
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login