Röda Korset redo att hjälpa till med covid-vaccinationen

By on 26 december, 2020
Arkivbild

I ett brev skickat till landets alla regioner erbjuder sig Röda Korset att hjälpa till med den kommande vaccinationen mot covid –19. Det handlar till exempel om att hjälpa till så att avstånd hålls, ge information och bidra med trygghet och medmänskligt stöd före och efter vaccineringen.

– Vid en vaccinationskampanj av hela befolkningen så kan det behövas många resurser utöver de rent medicinska och för oss som krisberedskapsorganisation med tusentals volontärer över hela landet är det därför naturligt att hjälpa till om det behövs, säger Johann Knigge, chef för Röda Korsets nationella avdelning.

Röda Korset har lång erfarenhet av att hjälpa till vid vaccinationer, både i Sverige och internationellt. I Sverige deltar organisationen på många orter med den årliga influensavaccineringen och även i samband med svininfluensavaccinationen 2009 hjälpte Röda Korset sjukvården.

– Vi hoppas att så fort som möjligt kunna inleda en dialog med regionerna för att kunna diskutera hur vårt deltagande skulle kunna se ut utifrån varje regions upplägg och vår lokala kapacitet, säger Johann Knigge.

Under coronapandemin har Röda Korset som en del av sitt humanitära uppdrag genomfört flera större nationella insatser för att stödja stat och kommun, bland annat mat- och medicindistribution i samverkan med MSB till riskgrupper och skyddsutrustning genom stöd till Socialstyrelsen. Röda Korset har också ställt om lokala verksamheter för att möta nya behov; volontärer har funnits vid ett antal sjukhus för att informera och stötta besökare, en webbhubb har tagits fram med information och råd kopplat till psykisk ohälsa och organisationens nationella vårdförmedling har utökat öppettiderna för att svara på frågor om tillgång till vård under pandemin.

Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen planerar för att hjälpa till vid covid-vaccinationer av 500 miljoner människor i 192 länder. Det kommer att ske i form av stöd till nationella myndigheter och genomföras av både personal och volontärer.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login