Rörigt i politiken!

Av på 4 januari, 2015

Nyvalet är inte längre aktuellt, utan istället gäller en överenskommelse som för allmänheten känns rörig och osäker. Samhällsnyttans roll blir därför ännu viktigare. Nu är det viktigt att användare av offentliga tjänster, står enade och sätter krav på politiken att leverera. Samhällsnyttan ser fram emot många kommentarer, i sin tjänst, som kan vara underlag för debatten!

Delade känslor cirkulerar i sociala medier kring hur decemberöverenskommelsen kommer att fungera i praktiken. Vad kommer det innebära för oss skattebetalare? I denna ovisshet är det viktigt vad vi som använder de tjänster som politikerna beslutar om tycker. Samhällsnyttan och Karin Nilsson, dess grundare, kommer utifrån brukarens perspektiv föra en debatt om vad föräldrar tycker om svenska förskolan eller skolan. Eller vad en anhörig tycker om ett äldreboende. 

– Samlade underlag från användare där man genom betygsättning och fria kommentarer kan yttra sina åsikter om till exempel svenska skolan, är en viktig maktfaktor. Detta kan också förebygga eventuella brister som en enskild förälder påtalat men inte fått gehör för, säger Karin Nilsson, grundare av Samhällsnyttan. Jag tror att detta kan skapa en trygghet i denna politiska turbulens, att någon för föräldrars och anhörigas åsikter vidare.

Samhällsnyttan kommer i olika forum att verka för brukarens makt och hur denna input kan bidra till en positiv utveckling av offentliga tjänster.

Örebronyheter

Bild: Karin Nilsson grundare av Samhällsnyttan
Foto: Dillfilm

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in