Rotary och Lions ger fortsatt stöd till Kulturskolan Garnalia i Lindesberg

By on 16 juli, 2020

Rotary i Lindesberg och Fellingsbro samt Lions i Lindesberg och Storå bidrar tillsammans med 13.000 kronor i stöd till Kulturskolan Garnalia i Lindesberg. Bidraget ska användas som deltagaravgifter för socioekonomiskt svaga barn och ungdomar som vill men inte har råd att delta i kulturskolans avgiftsbelagda verksamheter.

För sex år sedan fick Kulturskolan Garnalia (Lindesbergs kommunala kulturskola) totalt 13.500 kronor i bidrag från Lindesbergs Rotaryklubb (efter första LindeDagen) och Lions Club Kristina i Lindesberg. Kulturskolan valde att använda pengarna till att betala deltagaravgifter i den avgiftsbelagda frivilliga verksamhet för barn och ungdomar som gärna ville men inte hade råd att delta. Enligt kulturskolan har bidraget betytt oerhört mycket för de som fått möjlighet att delta. Genom det nya bidraget från Rotary och Lions får nu fler barn och ungdomar möjligheten att delta i kulturskolans avgiftsbelagda verksamheter i Lindesbergs kommun.

Kulturskolan har en central och viktig roll i kommunens kulturliv
Kulturskolan Garnalia har en central och viktig roll i kommunens kulturliv: genom att erbjuda ett brett utbud av undervisning och andra aktiviteter för alla åldrar inom dans, drama, musik, bild och media; genom att flera av kulturskolans lärare är drivande krafter inom många av de ideella kulturverksamheter (körer, orkestrar, teatergrupper etc) som bidrar till ett levande kulturliv i Lindesbergs kommun.

Kulturskolan ansvarar för den obligatoriska och schemalagda undervisningen i kommunens grundskolor, grundsärskola och gymnasiesärskola. Kulturskolan bedriver även en omfattande frivillig verksamhet med deltagare som själva betalar en terminsavgift på 1.000 kronor. Kulturskolan har idag ett 30-tal lärare som undervisar i både klass och inom frivilliga verksamheten. Att kulturskolan erbjuder sådana kombinationstjänster är en starkt bidragande orsak till att kommunen har behöriga lärare i grundskolan (vilket är unikt i landet).

”Därför ser vi det som extra viktigt att stödja kulturskolans frivilliga verksamhet där så är möjligt – i detta fall som deltagaravgifter till socioekonomiskt svaga barn och ungdomar som vill men inte har råd att delta i kulturskolans avgiftsbelagda verksamheter”, säger representanter för de bidragsgivande föreningarna – Lindesbergs Rotaryklubb, Fellingsbro Rotaryklubb, Lions Club Kristina i Lindesberg och Lions Club Storå.

Bidragen hanteras av den ideella föreningen Kulturskolans Vänner – en nybildad förening med uppgift att samla in och fördela ekonomiska bidrag till Kulturskolan Garnalias frivilligverksamhet i Lindesbergs kommun.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login