Rudbecksgatan mellan Almbyplan och korsningen Hagmarksgatan stängs för ombyggnation

By on 4 april, 2017

Tisdag morgon den 11 april stängs Rudbecksgatan mellan Almbyplan och korsningen Hagmarksgatan för ombyggnation. Kollektivtrafik samt räddningstjänst och ambulans kommer fortfarande att köra Rudbecksgatan. Omledning av allmän trafik kommer ske via Universitetsallén/Hagmarksgatan och detta kommer vara skyltat.

Rudbecksgatan, sträckan mellan Hagmarksgatan och Almbyplan, kommer att byggas om till en grönare gata med lugnare trafiktempo. Det ska planteras träd på båda sidor av gatan och det kommer att byggas kantstensparkering och placeras ut cykelställ. Befintliga busshållplatser flyttas till ett centralt läge på sträckan, där det även byggs ett hastighetssäkrat övergångställe. Antal körfält bibehålls liksom gång- och cykelbanorna på ömse sidor av gatan. Tisdag den 11 april stängs Rudbecksgatan mellan Almbyplan och korsningen Hagmarksgatan av. Planen är att arbetet ska vara avslutat under september 2017.

Avstängning och omledning
På tisdag morgon den 11 april stängs Rudbecksgatan mellan Almbyplan och korsningen Hagmarksgatan för ombyggnation. Kollektivtrafik samt räddningstjänst och ambulans kommer fortfarande att köra Rudbecksgatan. Omledning av allmän trafik närmast arbetsområdet kommer ske via Universitetsallén/Hagmarksgatan där en tillfällig rondell kommer byggas. I och med att det blir mycket trafik på omledningsvägen rekommenderar vi alternativa vägar eller färdmedel om möjligt. I korsningen Universitetsallén/Oskarsvägen kommer även en tillfällig trafiksignal att placeras ut för att underlätta trafikflödena.

Var ska jag köra istället?
Omledning av allmän trafik närmast arbetsområdet kommer ske via Universitetsallén/Hagmarksgatan och där kommer en tillfällig rondell byggas. I och med att det blir mycket trafik på den närmsta omledningsvägen rekommenderar vi alternativa vägar eller färdmedel om det är möjligt.

Cykel- och gångtrafik kommer under byggtiden att kunna komma fram längs Rudbecksgatan. Mellan april-augusti sker detta på östra sidan och augusti-september på västra sidan av gatan.

Tidplan
Avstängningen av trafiken beräknas pågå september ut. Under oktober månad kvarstår endast mindre arbeten bredvid vägen som ej påverkar biltrafiken.

Här kan du läsa mer och se en karta över området och omledningen.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login