Rudbecksgatan och Universitetsallén anpassade för snabbussar

Av på 15 december, 2021
Foto: Örebro kommun.

Från och med torsdag 16 december är alla korsningar på Rudbecksgatan och Universitetsallén öppna för trafik igen. Sträckan kommer att öppnas stegvis under natten till torsdag. Man har anpassat gatorna för ett nytt kollektivtrafiksystem med snabbussar – Bus Rapid Transit (BRT).

Nu finns två körfält för buss med mittförlagda hållplatser samt två körfält för övrig fordonstrafik, ett i varje riktning.

Delar av Rudbecksgatan och Universitetsallén har byggts om och anpassats för snabbussar. Vid Kulturkvarteret i Örebro har Fabriksgatan också anpassats för snabbussar, ett arbete som färdigställs i december. Därmed är två av nio delsträckor förberedda för det nya kollektivtrafiksystemet.

– Från och med torsdag morgon kommer alla korsningarna längs Rudbecksgatan-Universitetsallén att vara öppna för trafik i alla riktningar igen. Vi vill tacka för visad hänsyn under arbetets gång. Nu öppnar vi igen som planerat, efter att ha anpassat sträckan för snabbussar, säger Philip Kabunga, projektledare för gatuombyggnationen.

– Det befintliga utrymmet i vårt gatu- och trafiksystem kommer inte räcka till om trenden med fler bilar håller i sig. Rudbecksgatan kommer till exempel att ha 5000 fler bilar per dag om trenden håller i sig. I takt med att Örebro växer behöver vi därför hitta effektiva lösningar för människor att transportera sig i staden och en av dessa lösningar är kollektivtrafiksystemet med snabbussar, berättar Henrik Emilsson, projektledare för BRT, Örebro kommun.

För ett hållbart resande i en växande stad

Rudbecksgatan-Universitetsallén har anpassats för det nya kollektivtrafiksystemet. Foto: Örebro kommun.

Det nya kollektivtrafiksystemet består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser, förbättrad resenärsinformation och hög turtäthet. Projektet är ett samarbete mellan Örebro kommun och Region Örebro län.

Några av de största förändringarna längs sträckan är att bussen får mittbelagda körfält och även mittbelagda busshållplatser. Trafiksignalerna har förberetts med en ny funktion med signalprioritet, som tillsammans med de egna körfälten gör det möjligt för bussen att förkorta sin restid:

– En förkortad restid är avgörande för ett ökat resande. När fler väljer att åka kollektivt, underlättar det även för den som tar bilen. De nya körfälten och signalprioriteten ska även kunna användas av ambulans, polis och brandkår vid utryckning, säger Jan Berglöf, projektledare för BRT, Region Örebro län.

Flera förbättringar på Rudbecksgatan

Utöver de nya körfälten, hållplatserna och signalprioriteten har även flera andra arbeten utförts längs sträckan. Bland annat en ny passage över Rudbecksgatan vid Österplan, ny belysning och tillgänglighetsanpassning av alla passager. Under 2023 kommer busshållplatserna att kompletteras med ytterligare utrustning, så som nedräknare som visar när nästa buss angör vid hållplatsen.

Systemet med snabbussar införs etappvis

Det nya kollektivtrafiksystemet, som delar av Rudbecksgatan och Universitetsallén nu har anpassats för, införs etappvis. Den första etappen mellan Brickebacken–Tegnérlunden är uppdelad i nio delsträckor som byggs om mellan år 2021–2025.

I december färdigställs även den andra delsträckan, vid Kulturkvarteret. Den tredje delsträckan, i Brickebacken, genomförs under 2022. Under 2023 planerar vi att fortsätta arbetet på Rudbecksgatan med den fjärde delsträckan, från Österplan till Våghustorget. Just nu pågår planering och förberedelser för den delsträckan.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in