S-vallöfte: Förbud mot religiösa friskolor

By on 17 mars, 2018

Socialdemokraterna vill bygga en trygg och jämlik skola med fokus på kunskap, bildning och demokratiska värderingar. Skolan ska ge alla elever en bra utbildning oavsett bakgrund, kön eller religion. I svensk skola hör inte religiösa friskolor hemma.

– Jag är uppvuxen i ett land där religiöst påverkan och könssegregering förekom i alla skolor. Sen kom jag till Sverige och fick gå i vår fantastiska, jämlika skola. Jag tänker aldrig acceptera att det förtryck som jag och många med mig har flytt från letar sig in i det svenska skolsystemet, säger Ardalan Shekarabi.

Socialdemokraterna vill att föräldrar och elever ska vara trygga i att utbildningen ger kunskaper baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet – inte religiösa dogmer.

– För oss är det självklart att ingen elev ska utsättas för religiös påverkan i skolan. Att tro, eller att låta bli, ska vara varje barns eget val. Därför berättar vi idag att vi Socialdemokrater går till val på att förbjuda religiösa friskolor, säger Anna Ekström.

Vad socialdemokraterna gjort i regeringsställning

  • Uppdrag till Skolverket att förtydliga läroplanen för att motverka en systematisk könsuppdelad undervisning.
  • Lagförslag om att införa lämplighetsprövning av den som vill starta och driva friskola.
  • Tillsatt utredning som ska göra en rättslig analys av vad som gäller för religiösa friskolor och föreslå ett tydligare regelverk.

Nytt förslag
Skolan ska bygga på kunskap, bildning och likvärdighet där varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid. Därför vill vi socialdemokrater ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login