Så blir bostadsmarknaden 2022 enligt experterna

By on 7 februari, 2022

Vår expertpanel bestående av Helena Bornevall, Erik Olsson, Rahel Belatchew och Robert Boije ger sin bild av hur bostadsmarknaden kommer att bli med tanke på priserna, räntorna, utbudet och folkets prioriteringar.

Helena Bornevall, makroekonom med fokus på bostadsmarknaden i Handelsbanken.

– Bostadsbyggandet ser ut att förbli på en historiskt sett hög nivå, så att underskottet av bostäder minskar. Efterfrågan på att flytta har dämpats något från höga pandeminivåer men jag bedömer att efterfrågan förblir stabil, stöttad av fortsatt jobbtillväxt, och att nuvarande trend med svagt stigande bopriser fortsätter i år. En gradvis mer åtstramande penningpolitik bidrar till att marknadsräntorna stiger något framöver, men de ligger kvar på historiskt sett låga nivåer. Att det är valår lär nog inte påverka bostadsmarknaden särskilt, men två bostadspolitiska utredningar ska redovisa sina uppdrag i slutet av mars. Den kraftiga bostadsprisuppgången har ökat trösklarna in på ägarbostadsmarknaden ytterligare så det blir intressant att följa vilka förslag som finns på detta område.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

– Förutom att pandemin har givit oss lägre räntor för att stimulera ekonomin, prioriterades bostaden upp när den blev viktigare med hemarbete, samtidigt som mycket annan konsumtion försvann. Vi både kunde och ville spendera mer på bostaden. Nu påverkas bostadsmarknaden därför mycket av hur Covid, och därmed främst räntorna utvecklas. Räntorna är avgörande för bostadsmarknaden genom att dagens höga bostadspriser ändå inte ger så höga boendekostnader. Räntorna förblir låga så länge Riksbanken oroar sig för att pandemin ger för svag ekonomi. Utöver låga räntor blir bostadsmarknaden starkare om pandemin gör att vi fortsätter att prioritera bostaden högre än vanligt. Innan den nya Omikronsmittan kom visade Erik Olsson Bostadsindex att 37% av visningsbesökarna ville konsumera mer av annat än boende när restriktionerna avtar. Hur mycket Covid påverkar samhället, och framför allt räntan, under 2022 blir viktigast för bostadsmarknaden.

Rahel Belatchew, chefsarkitekt, VD och grundare av Belatchew arkitekter.

– Under de senaste åren har vi sett en hög aktivitet på bostadsmarknaden när det hos många uppstod ett akut behov av större bostäder med fler rum. Även efterfrågan på fritidshus har kraftigt drivit upp priserna. Idag kan vi med tillförsikt se fram emot ett år där pandemin inte längre på samma sätt begränsar vår vardag. Det innebär att vi successivt kommer att kunna återgå till våra tidigare vanor där vi tar del av och värdesätter närheten till en stads utbud i form av kultur och service. Vill vi då fortfarande lämna våra små centrala bostäder till förmån för större ytor i utkanten av staden? Det återstår att se.

Robert Boije, chefsekonom SBAB.

– Prisökningstakten på bostäder kommer att bli betydligt lägre än under stora delar av pandemin. Även om många fortfarande kommer att jobba hemifrån, så har det mesta av den effekten redan prisats in. Om något tror jag på en viss tillbakagång i priserna sett enbart till denna effekt. Dessutom är bostadsräntorna på väg uppåt, vilket även det talar för en återhållsam utveckling. Pandemin är dock inte över än och jag tror därför att vi kommer att få se ett fortsatt litet utbud av villor under stora delar av året, vilket håller uppe priserna. Det bidrar även en god inkomstutveckling till. Det stora intresset för fritidshus kommer sannolikt bestå under våren, men när pandemin till hösten förhoppningsvis klingat av, tror jag att vi kommer att få se ett stegvis ökat utbud av – och prispress på – fritidshus.

Ekonomi | Sverige
Örenronyheter

Källa: Erik Olsson Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login