Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Av på 28 april, 2022
Arkivbild

Sverige står de kommande åren inför en rad utmaningar inom samhällssäkerhet. Vårt sätt att leva är hotat av en rad faktorer och vi måste prioritera att stärka beredskapen, försvaret och samhällssäkerhetsarbeten. Idag släpper därför branschorganisationen SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i totalförsvaret.

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med definierade uppgifter i den civila delen av totalförsvaret. Till exempel måste områden som försörjningskedjor, kommunikation, livsmedel och betalningssystem tryggas i händelse av kris och krig.

SACS släpper av denna anledning en rapport som sammanfattar branschens syn och lösningsmodell för hur näringslivet bättre kan involveras i vårt civilförsvar och därmed säkra försörjningstryggheten. Alltså, hur vi bygger upp vårt totalförsvar. Rapporten är bland annat ett resultat av en workshop med deltagare från myndigheter och företag.

– SACS anser att företag med samhällsviktig verksamhet skall kunna mönstra in i ett avtal som garanterar leveransen och tjänster vid kris och krig. Avtalen bygger på att företagen får betalt för sitt arbete. Modellen har vi arbetat fram utifrån det underlag som vi fick under vår workshop där många kreativa svar och lösningar framkom, säger SACS ordförande Richard Kindroth.

Sverige
Örebronyheter

Källa: SACS

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in