Så bra är förutsättningarna för solenergi i länet

By on 10 augusti, 2020
Arkivbild

Örebroarnas intresse för solceller har ökat med 13 procentenheter jämfört med ifjol. Nära var femte uppger att det är till följd av virusutbrottet. Samtidigt visar årets upplaga av Vattenfalls Solindex att Örebro hade kunnat generera 330 miljoner kWh per år om alla länets villor hade solpaneler på taket.

En ny undersökning som Kantar Sifo utfört på uppdrag av Vattenfall visar att nära sju av tio boende i Örebro län kan tänka sig att installera solceller på taket inom det närmaste året, vilket är en ökning med 13 procentenheter jämfört med föregående år.

– Vi ser definitivt en ökning av intresset för solceller och det finns många anledningar till detta. Var femte länsbo i Örebro uppger till exempel att deras intresse för solceller ökat i syfte att bli mer självförsörjande till följd av virusutbrottet. Oavsett orsak ser vi att allt fler upptäcker fördelarna med solenergi och vi jobbar för att fortsätta belysa vilken skillnad solenergi kan skapa i stor skala, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.ö

Vattenfalls kartläggning Solindex görs för tredje året i rad och visar hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om alla villatak i Sverige hade solpaneler. Årets kartläggning visar att 330 miljoner kWh hade kunnat produceras i Örebro om länets alla villor haft solceller på taken. Det skulle räcka för att förse alla villor i Karlskoga och Kumla kommun med energi för ett helt år.

– Många tror att möjligheterna här i norra Europa är begränsade vad gäller solenergi och egenproduktion. Faktum är att vi har goda förutsättningar med mycket sol under en stor del av året. Med Solindex vill vi visa potentialen som finns i Sverige, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Undersökningen genomfördes i juni 2020 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 359 personer i åldrarna 18–79 deltagit i undersökningen.

Om kartläggningen:
Solindex visar hur mycket solenergi som kan skapas årligen i respektive län baserat på solens globalstrålning om alla boenden i småhus byter till Vattenfalls byggnadsintegrerade solpaneler. Globalstrålning kallas den totala mängd solstrålning som träffar en horisontell yta. Den utgörs av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.

Topplista: Länen med bäst förutsättningar för solenergi

  Globalstrålning kWh/m2 2019 Indexsiffra 2017 Indexsiffra 2018 Indexsiffra 2019
Riket 976 1045,6 1177,9 1076,0
1. Västra Götaland 946 178,9 194,5 175,4
2. Skåne 1025 163,3 163,1 152,2
3. Stockholm 967 144,4 140,4 142,6
4. Östergötland 982 51,7 52,9 49,2
5. Halland 964 51,0 47,2 45,6
6. Jönköping 915 49,1 46,0 42,1
7. Kalmar 1023 42,3 38,5 37,3
8. Norrbotten 1041 30,8 26,3 36,2
9. Dalarna 800 39,2 41,7 34,8
10. Uppsala 923 36,7 38,6 34,7
11. Värmland 857 38,7 39,3 34,3
12. Örebro 922 35,1 36,7 33,0
13. Gävleborg 828 35,1 38,9 32,8
14. Södermanland 973 35,7 32,5 31,7
15. Västernorrland 821 28,3 30,6 27,6
16. Blekinge 1180 28,4 29,5 27,3
17. Västerbotten 789 30,1 28,7 26,8
18. Västmanland 902 29,5 28,7 26,4
19. Kronoberg 920 26,1 28,2 25,9
20. Jämtland 776 17,0 17,5 15,5
21. Gotland 1032 10,0 9,9 9,5

Skulle du kunna tänka dig att investera i och installera solceller/solpaneler på ditt tak under det närmsta året? 

  Örebro län 2019 Örebro län 2020
Ja 28 % 19 %
Ja, men jag har inte förutsättningarna som krävs 27 % 49 %
Nej 30 % 26 %
Jag har redan solceller 1 % 3 %
Vet ej 14 % 4 %

Har coronapandemin ökat ditt incitament att bli mer självförsörjande, och mer specifikt ditt intresse för egna solceller/solpaneler?

  Örebro län
Ja, mycket 3 %
Ja, något 15 % 

 

Nej 80 %
Vet ej 2 %

Länet 
Örebronyheter

Källa Vattenfall

You must be logged in to post a comment Login