Så får du den bästa bolåneräntan

By on 9 september, 2022
Foto: Zensum

Faktorer som kan leda till ränteförändringar är det allmänna ränteläget, om du har fast eller rörlig ränta på lånet, om du får ränteavdrag eller om du väljer att omförhandla räntan. Vad som är mest lönsamt av fast och rörlig ränta beror inte bara på din egen privatekonomi. Den socioekonomiska utvecklingen är minst lika viktig – d.v.s om marknadsräntan stiger eller sjunker efter att du har bundit din ränta. Om du binder räntan och marknadsräntan går ner så förlorar du pengar. Om det motsatta händer sparar du pengar. För att göra rätt val behöver du förstå vilka faktorer som påverkar marknadsräntan, och vidare bostadsräntan.

Räntehöjning på bolån

Det är Sveriges Riksbank som avgör om räntan i Svergie ska stiga eller sjunka. Beslutet kommer som en följd av världsekonomin och Sveriges inflationsmål. Räntehöjningarna, som nu aviserats, beror på ökande inflation i Sverige. Stigande inflation leder till högre priser på allt från dagligvaror till tjänster, både inhemskt och i handeln med andra länder. Dagens världsekonomi betyder mycket för alla länder, inklusive Sverige. Stora och allvarliga händelser världen över får konsekvenser för vår ekonomi. Enkelt uttryckt handlar det om utbud och efterfrågan.

Under Covid-19-pandemin hade Sverige en historiskt låg styrränta på 0 %. I dagens läge behöver man inte vara ekonom för att förstå att den låga räntan inte kan fortsätta. Tyvärr leder räntehöjningar även till högre bolåneräntor, vilket bostadsägare redan borde börja förbereda sig på. Hushållens månadskostnader kommer att öka i takt med bankernas räntehöjningar. Hur mycket varje bank sätter räntan på bolån kommer att variera, men de flesta får räkna med en ränteuppgång som kommer att märkas i plånboken.

Så klarar du räntehöjningen

När du skaffar ett bolån bör du i princip ha en ekonomi som tål en räntehöjning på 5%. Tyvärr betyder det inte att de flesta ostadsägare lägger undan dessa pengar. Har du extra till övers så används ofta dessa pengar till annat än att lägga undan pengar till en eventuell räntehöjning. Det finns dock ekonomiska åtgärder som kan vidtas för att hantera räntehöjningen.

Använd dig av en bolånehandläggare

Det finns faktiskt en hel del saker du som konsument kan göra för att uppnå den optimala bolåneräntan. Som konsument är det viktigt att vara medveten om att det är ganska vanligt att man förhandlar räntan på bolån. Marknaden präglas av stor konkurrens – använd detta till din fördel!

Kom bara ihåg att ha en överblick över villkoren för ditt nuvarande bolån, och att kolla vad som gäller för det nya lånet om du byter bank.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Zensum

You must be logged in to post a comment Login