Så får föreningslivet corona-stöd av Lindesbergs kommun

Av på 13 juni, 2020

Hyresreduktion med totalt 221.000 kronor och kommunalt aktivitetsbidrag för våren 2020 utifrån fördelningen våren 2019 på totalt 595.916 kronor. Så kommer Lindesbergs kommun att stödja föreningslivet som drabbats ekonomiskt av corona-pandemin, enligt förslag till beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen sammanträder tisdag 16 juni och kommer då bland annat att behandla frågan om hyresreduktion och aktivitetsbidrag enligt förslag från tillväxtförvaltningen. Ärendet skulle ha behandlats av tillväxtutskottet senaste möte som dock ställdes in.

”Coronapandemin har slagit hårt mot kommunens föreningsliv. De har fått en rad lägre intäkter av utebliven och minskad verksamhet. Det är inställda arrangemang, uteblivna deltagaravgifter, sponsorintäkter, hyresintäkter med mera”, skriver tillväxtförvaltningen i förslag till beslut.

Idrottsföreningar har haft möjlighet att söka bidrag från RF för uteblivna arrangemang med mera förutsatt att de överstigit 10.000 kr. Detta har omfattat arrangemang som skulle ha genomförts fram till 30 juni. Kulturföreningar har haft möjlighet att söka bidrag från Kulturrådet.

För att föreningar inte ska drabbas hårdare finns en del åtgärder som kommunen kan vidta, enligt förslaget till kommunstyrelsen:

  • Efterskänka hyra för gymnastiksalar och idrottshallar mars-juni 2020 samt att inte ta ut hyra för 2:a halvåret 2020 för fotbollsplaner, judohall och styrketräningslokaler i Lindesberg och Fellingsbro.
  • Ge ett schablonmässigt aktivitetsbidrag som baseras på samma fördelning som för våren 2019. Detta gäller bara ideella föreningar.

Alla hyresintäkter för idrotts- och möteslokaler betalas ut i sin helhet som aktivitetsbidrag för barn och ungdomar. Fördelningen 2019 var 1.285.000 kr för hyresintäkter och 1.180.000 kr i aktivitetsbidrag. Aktivitetsbidraget för våren 2019 var ca 596.000 kr. Det innebär att kostnaden ryms inom ramen för hyra/bidrag, enligt tillväxtförvaltningen.

Hyresintäkter från föreningar 2020 som efterskänks enligt förslaget:

Kommunalt aktivitetsbidrag våren 2019 som blir det samma för våren 2020 enligt förslaget:

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in