Så fördelas årets regionala kulturbidrag

Av på 26 mars, 2019

Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd har nu fördelat årets statliga och regionala verksamhetsbidrag inom ramen för den så kallade samverkansmodellen. Totalt har 102.260.000 kronor fördelats varav Frövifors Pappersbruksmuseum får 268.000 kronor (0,26%) .

”Vi fick 265.000 kr förra året som regionalt föreningsbidrag från Region Örebro län. Från Lindesbergs kommun, som också är stiftare till museet, får vi 150.000 kr. Båda bidragen är otroligt viktiga för att vi ska kunna fortsätta att driva verksamheten vidare och bevara den unika industrimiljö som finns här i Frövifors”, säger Mikael Tiderman – museichef på Frövifors Pappersbruksmusum.

Fördelning av statliga och regionala verksamhetsbidrag 2019 (i tusen kronor)

Inom samverkansmodellen finansierar Region Örebro län tillsammans med staten en rad olika kulturinstitutioner och konsultverksamheter samt länsbiblioteket. Den totala summan är för 2019 drygt 100 miljoner kronor, varav statens del är 40,5 miljoner kronor och regionens del är 61,3 miljoner kronor. Uppräkningen från förra året är 1 procent från både staten och Region Örebro län.

I år får Örebro länsteater, Örebro läns museum och Länsmusiken Örebro tillsammans 80.618.000 kronor – totalt 79% av årets verksamhetsbidrag.

Örebro länsteater får 7.220.000 kronor i statligt bidrag, 22.376.000 i regionalt bidrag plus 300.000 kronor i regionalt tilläggsanslag och 6.100.000 kronor som insats från Örebro kommun – totalt 35.996.000 kronor.
Örebro läns museum (inklusive Siggebohyttans bergsmansgård, Arbetarmuseet Gråbo och Kullängsstugan) får 5.113.000 kronor i statligt bidrag och 18.071.000 kronor i regionalt bidrag – totalt 23.184.000 kronor.
Länsmusiken Örebro får 21.438.000 kronor i statligt bidrag – inget i regionalt bidrag.
I regionens konsulentverksamhet ingår danskonsulent (976.000 kronor), filmkonsulent (992.000 kronor), konstkonsulent (768.000 kronor), teaterkonsulent (637.000 kronor) och konsulent för professionell dans (991.000 kronor).

”Ger länsinvånarna tillgång till högklassig kultur”
”Länets kulturinstitutioner och övriga aktörer som ryms inom samverkansmodellen gör en betydande insats för kulturlivet, och det känns roligt att Region Örebro län kan bidra till länsinvånarnas tillgång till högklassig kultur genom denna finansiering”, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande från Region Örebro län.

Bland övriga mottagare av det finansiella stödet finns bland andra Martin Mutter, Stadra teater, The Non-Existent Center och Opera på Skäret – samt från och med i år även Frövifors Pappersbruksmuseum.

Några producerande verksamheter är överflyttade från föreningsbidragen, då bedömningen gjorts att dessa bättre hör hemma i denna fördelning. För dessa har motsvarande belopp från föreningsbidragen överförts. Dessa aktörer är Stadra Teater (i den del som rör föreningen Cirkustältet), Teater Martin Mutter i Örebro, Frövifors pappersbruksmusem samt museiverksamheten på Loka brunn (Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka).

Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd har tidigare fördelat 46 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2019 till föreningar, studieförbund och organisationer.

……………………………..

Så här definieras solidariskt fördelad kultur i förslaget till Regional kulturplan:

”Solidariskt fördelad kultur har en demokratisk grund och är tillgänglig för alla. Möjligheten att delta i det gemensamt finansierade kulturlivet i Örebro län ska inte begränsas av faktorer som utbildning, ekonomi, var i länet du bor, funktionsförmåga, etnicitet, språk, kön, könsidentitet eller ålder. Solidariskt fördelad kultur har särskilt fokus på att nå nya målgrupper. Solidariskt fördelad kultur är uppsökande, utforskande och utvecklingsinriktad”.

……………………………..

Frövifors Pappersbruksmuseum ingår nu i samverkansmodellen

Frövifors Pappersbruksmuseum har nu – som första kulturinstitution i Lindesbergs kommun – ”uppgraderats” av Region Örebro läns Kultur- och fritidsnämnd – från enbart regionala föreningsbidrag till att även få del av statliga bidrag inom samverkansmodellen. ”Mycket positivt för vår verksamhet – det stärker oss långsiktigt”, säger museichef Mikael Tiderman.……………………………..

Inga kulturföreningar i Lindesberg får del av regionala föreningsbidragen

Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd har fördelat 46 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2019 till föreningar, studieförbund och organisationer. Kulturföreningar får 1,9 miljoner vilket motsvarar 4 procent. Merparten av föreningarna finns i Örebro – inte en enda förening som fått bidrag har Lindesbergs kommun som hemvist.

……………………………..

Fortfarande mest regional kultur i Örebro kommun

Örebro kommun har 50 procent av länets befolkning men får 70 procent av de regionalt finansierade kulturaktiviteterna. Lindesbergs kommun har 8 procent av befolkning men får bara 6 procent av kulturen. Det visar den senaste uppföljningsrapporten om den regionalt finansierade kulturen i Örebro län.

……………………………..

Kultur & fritid tillbaka med egen nämnd i Region Örebro län
Region Örebro län får en ny politisk organisation från 1 januari 2019 som innebär att fem nya nämnder skapas – bland annat en fristående Kultur- och fritidsnämnd som ersätter Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn under Nämnden för regional tillväxt.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in