Så fördelas årets regionala kulturmedel

By on 8 februari, 2023
Foto: LindeKultur

Region Örebro läns kulturnämnd har fördelat cirka 118 miljoner kronor till länets kulturaktörer – dels enligt samverkansmodellen (ca 113 milj kr), dels som regionala verksamhetsmedel (ca 4,8 milj kr).

Frövifors Pappersbruksmuseum är enda kulturaktören i Lindesbergs kommun som får regionala verksamhetsmedel. För 2023 får museet 286.000 kronor vilket är 0,24 procent av den totala summan 118 milj kr.

”De aktörer som nu får ekonomiskt stöd är alla viktiga för länets kulturliv. Vår förhoppning är att pengarna ska användas för att stärka och vidareutveckla de fina verksamheter som finns i länet så att alla invånare även i fortsättningen kan njuta av kulturella upplevelser av hög klass”, säger Torbjörn Ahlin (C) – ordförande i kulturnämnden – i ett pressmeddelande.

Så här fördelas 2023 års regionala kulturstöd till länets kulturaktörer (i 1.000 kronor):

 • Örebro Länsteater – 32 564
 • Örebro Länsmuseum – 25 227
 • Länsmusiken Örebro – 23 916
 • Regional främjandeverksamhet – 8004
 • Regional biblioteksverksamhet – 4770
 • ArkivCentrum – 4307
 • Filmkulturell verksamhet – 3193
 • Professionell dans (scenkonst) – 2148
 • Opera på Skäret – 1805
 • Nora Järnvägsmuseum NJOV – 1438
 • The Non Existens Center – 1392
 • Stadra Teater – 1122
 • Skoindustrimuseet Kumla – 618
 • Teater Martin Mutter – 550
 • Alfred Nobel museum Karlskoga – 347
 • Konst på hög Kumla – 300
 • Frövifors Pappersbruksmuseum – 286
 • Loka Brunns kurortsmuseum – 100

Den största delen av pengarna, drygt 113 miljoner kronor, fördelas i enlighet med den så kallade kultursamverkansmodellen. Den utgår från den regionala kulturplanen och bygger på samfinansiering genom statliga och regionala insatser.

Av de 113 miljoner kronorna, som är en ökning med cirka 3,9 miljoner kronor jämfört med i fjol, står staten för cirka 48 miljoner kronor och Region Örebro län för cirka 65 miljoner kronor. Bland de aktörer som ingår i kultursamverkansmodellen och som därmed för del av stödet finns Länsmusiken Örebro, Örebro länsteater, Örebro läns museum och Arkivcentrum.

”Kulturen är viktig för väldigt många människor och Region Örebro län har ett ansvar att stötta de kulturaktörer som är verksamma i länet. Tack vare stödet kan den regionala infrastrukturen för kultur utvecklas till glädje för både utövare och publik”, säger Ulla Bergström (S) – vice ordförande i kulturnämnden.

Utöver det stöd som ges inom ramen för kultursamverkansmodellen beslutade kulturnämnden även om att fördela så kallade regionala verksamhetsmedel. Dessa medel omfattar cirka 4,8 miljoner kronor och betalas ut till Teater Martin Mutter, Skoindustrimuseet i Kumla, Alfred Nobels museum i Karlskoga, Nora Järnvägsmuseum (NJOV), Konst på hög i Kumla, Frövifors Pappersbruksmuseum och Loka Brumns kurortsmuseum.

”Att kunna ta del av kultur är en demokratisk rättighet som ger oss sammanhang och som vi hoppas ska nå så många som möjligt. Då är det viktigt att det finns ett brett utbud av kultur och där är de regionala verksamhetsmedlen en viktig pusselbit”, säger Malin Silén (KD) – ledamot i kulturnämnden.

Kultur | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login