Så hanterar svenskarna den ekonomiska krisen

By on 27 januari, 2023
83 procent av svenskarna uppger. att inflationen har påverkat deras ekonomiska beslut.
Bild: Blocket

Mindre el, konsumtion och sparande, i en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Blocket uppger 83 procent av svenskarna att de dragit åt svångremmen på grund av inflationen.

Att dra ner på elförbrukningen, minska sin konsumtion och att spara mindre är de vanligaste sätten att hantera den ekonomiska krisen.

Den ekonomiska krisen och skenande inflationen har drabbat svenska hushåll hårt. I snitt bedömer hushållen att deras utgifter ökat med ungefär 2 800 kronor i månaden. Det visar en färsk undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Blocket.

Tuffast är det för barnfamiljerna, där handlar det om en upplevd utgiftsökning på 4 200 kronor i månaden.

Att kostnaderna skenat har fått många svenskar att tänka om kring sina utgifter och dra ner på både det ena och det andra. När Kantar Sifo frågade över 1 000 svenskar om inflationen påverkat deras agerande när det kommer till ekonomiska beslut så svarade 83 procent ja.

En ökning med 6 procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes i oktober, då svarade 77 procent ja.

– Det är tydligt att den ekonomiska krisen nu på allvar påverkar de svenska hushållens ekonomi, och andelen som tvingats anpassa sig till den nya ekonomiska verkligheten med kraftig inflation och stigande räntor bara ökar. Det ser vi också både på det ökade antalet annonser och trafiken till Blocket, säger Ebba Rosencrantz, pressansvarig på Blocket.

Det vanligaste sättet att hantera skenande inflation och ökade kostnader är att dra ner på elförbrukningen, det svarade nära 6 av 10 (58 procent) att de gjort eller försökt göra. På andra plats kommer att konsumera mindre. Det svarade närmare hälften av svenskarna (48 procent) att de gör.

Även här syns en stor ökning jämfört med samma undersökning i oktober, då svarade bara 38 procent att de dragit ner på sin konsumtion.

– Att folk vill dra ner på sin elförbrukning märks också på det rekordhöga intresset för vedrelaterade annonser och andra elbesparande produkter som vi sett på Blocket sedan i somras. Även önskan att minska sin konsumtion syns tydligt – där “Bortskänkes” legat på topplistan över mest sökta ord på Blocket de senaste månaderna, och toppar listan som klar nummer 1 under fattiga januari, säger Ebba Rosencrantz.

På tredje plats på topplistan kommer att dra ner på sitt sparande. Mer än var fjärde person (26 procent) svarar att de sparar mindre pengar, en ökning med 14 procentenheter bara sedan i oktober. Det är också det alternativ som ökat mest sedan förra undersökningstillfället.

– Vi vet att tuffare tider tenderar att gynna andrahandsmarknaden och att fler både köper och säljer begagnat när de har mindre pengar i plånboken. Det ser vi också i den här undersökningen. 11 procent svarar att de köper mer begagnat nu än tidigare, en ökning med 5 procentenheter jämfört med oktober. 9 procent svarar att de säljer mer begagnat, säger Ebba Rosencrantz och fortsätter;

– Samtidigt vet vi att genomsnittssvensken har oanvända saker värda tiotusentalskronor hemma som de skulle kunna sälja. Därför förvånar det mig lite att inte fler inte tagit den möjligheten istället för att dra ner på sitt sparande. Med det sagt svarar runt en femtedel att de planerar att köpa och sälja mer begagnat framåt, så det är tydligt att det trots allt finns en medvetenhet om de ekonomiska fördelarna med att välja andrahand i första hand, säger Ebba Rosencrantz.

Så påverkar krisen svenskarnas ekonomi

 1. Jag har dragit ner/försökt dra ner på min elförbrukning, 58 procent
 2. Jag konsumerar mindre, 48 procent
 3. Jag sparar mindre pengar, 26 procent
 4. Jag slänger mindre mat, 22 procent
 5. Jag har dragit ner på/slutat köpa vissa matvaror,20 procent
 6. Jag har sålt/ slutat använda elslukande produkter, 15 procent
 7. Det har inte påverkat mitt agerande, 15 procent
 8. Jag har börjat elda med ved/börjat använda andra sätt att värma upp mitt boende, 11 procent
 9. Jag säljer mer begagnat, 9 procent
 10. Jag köper mer begagnat, 11 procent
 11. Jag överväger att flytta till ett billigare boende, 4 procent
 12. Jag amorterar mindre, 3 procent

Ekonomiska krisen – siffror i urval

 • 1 av 3 svenskar (34 procent) hade mindre julbelysning i julas för att spara el
 • 7 procent av svenskarna handlade begagnade julklappar i julas för att spara pengar.
 • 1 av 3 (34 procent) handlade färre julklappar för att spara pengar
 • 6 procent har slutat åka kollektivt och istället börjat gå eller cykla för att spara pengar
 • 1 av 5 (22 procent) planerar att köpa mer begagnat den närmaste tiden av ekonomiska skäl.
 • Nästan 1 av 5 (18 procent) planerar att sälja mer begagnat den närmaste tiden av ekonomiska skäl.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Blocket
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 9-16 januari 2023 via Kantars riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onelinepanel Sifopanelen, 1049 svar samlades in bland allmänheten 18-79 år.

You must be logged in to post a comment Login