Så har bostadspriserna utvecklats sedan toppen – Stora skillnader i landet

Av på 28 februari, 2019

Mäklarhuset har studerat prisutvecklingen för bostadsrätter sedan toppnoteringen på 13 bostadsmarknader runt om i landet. Resultatet visar på stora skillnader i när respektive marknad toppade och hur priserna utvecklats sedan dess. Priserna har fallit mest i Linköping och Sundsvall (18,8 respektive 18,3 procent) och minst i Helsingborg (2,9%).

”Bostadsmarknaden beskrivs gärna som en homogen marknad med Stockholm, Göteborg och Malmö i fokus. Vår studie pekar på stora skillnader över landet och att svängningarna i marknaden generellt är större utanför våra tre största städer”, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Mäklarhuset har studerat prisutvecklingen för bostadsrätter sedan 2010, 2015 och från det datum då priserna var som högst i de 13 undersökta kommunerna.

Starkast prisutveckling i Norrköping, Umeå och Linköping
Undersökningen visar att Norrköping, Umeå och Linköping sedan 2010 har haft starkast prisökning, med 11,2 9,8 respektive 9,7 procent per år. De som klev in på bostadsmarknaden mellan 2010 till 2014 har sett bostaden öka i värde mellan 5 och 12 procent per år.

Prisfallet störst i Linköping och Sundsvall, minst i Helsingborg
I rapporten studeras även prisutvecklingen sedan toppnoteringen i respektive kommun. Resultatet visar att priserna backat mest i Linköping, Sundsvall och Umeå med 18,8,18,3 respektive 16,2 procent. Helsingborg utmärker sig som staden där priserna fallit minst med 2,9 procent. Utöver skillnader i prisutveckling är det även stora skillnader i när toppen infann sig på respektive marknad. Mellan toppnoteringen i Örebro och Lund skiljer det 20 månader.

”Vår undersökning visar att det är stora skillnader i när toppen infann sig på respektive bostadsmarknad liksom hur väl marknaden utvecklats sedan toppen. Även i detta avseende är det kommuner utanför Stockholm, Göteborg och Malmö där svängningarna varit som störst. Sett över tid har en investering i eget boende varit positiv, men för den som klev in på marknaden just när den stod på toppen har utvecklingen varit tuff. Detta pekar tydligt på behovet av att alltid tänka långsiktigt kring det egna boendet och ha goda marginaler i sin ekonomi”, säger Erik Wikander.

*Baserad på data från Svensk Mäklarstatistik. Data över helåret och det fjärde kvartalet 2018, publicerad den 14 januari 2019. Historiska genomsnittspriser per kommun hämtat från Svensk Mäklarstatistiks databas. Jämförelser gjorda mellan riket, storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt utvalda ”bostadskommuner” (de 10 kommuner med flest antal sålda bostadsrätter under december 2018, utanför storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö).

Region Årlig genomsnittlig värdeutveckling 2010–2018 Årlig genomsnittlig värdeutveckling 2015–2018 Månader sedan toppen Total värdeutveckling sedan toppen
Riket 6,8% 3,2% 16 -7,2%
Stockholm 5,9% 1,4% 20 -7,5%
Göteborg 7,8% 5,6% 16 -6,1%
Malmö 4,8% 7,9% 15 -4,4%
Uppsala 5,3% -1,3% 16 -15,1%
Västerås 7,7% 6,6% 21 -7,6%
Helsingborg 5,2% 9,3% 15 -2,9%
Linköping 9,7% 4,5% 16 -18,8%
Lund 5,6% 8,5% 5 -11,7%
Örebro 7,9% 2,7% 25 -8,4%
Jönköping 8,2% 7,8% 17 -16,1%
Norrköping 11,2% 7,9% 18 -8,1%
Sundsvall 9,6% 4,1% 19 -18,3%
Umeå 9,8% 3,3% 16 -16,2%

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in