Så här svarar partierna

By on 21 augusti, 2022
Bild: LindeKultur

Så här svarar partierna i Lindesberg på SVT:s valkompass-fråga om kulturen. Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

Det är en av de frågor i SVT:s valkompass 2022 som nu besvarats av alla nio politiska partier som är representerade i Lindesbergs kommunfullmäktige. Två partier (LPO och M) vill satsa mindre på kulturen, tre partier (S, SD och KD) vill satsa lika mycket som idag och fyra partier (C, V, L och MP) vill satsa mer. Läs partierna motiveringar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

1. Mycket mindre

● Landsbygdspartiet Oberoende Lindesberg: Så länge vi har minus resultat för skola och socialtjänst så bör man hålla igen på sånt som inte tillhör kärnverksamheten

2. Lite mindre

● Moderaterna Lindesberg: Kommunen behöver rent ekonomiskt prioritera andra områden som går med underskott men vi ser gärna en god samordning där vi inkluderar föreningslivet, näringslivet och övriga kulturverksamma i kommunen. Vi tycker att det är extra viktigt att barn och unga introduceras till kultur redan i tidig skolålder och jobbar gärna med frågan från det hållet!

3. Samma som i dag

● Socialdemokraterna Lindesberg: Vår kommun lägger ganska mycket pengar på föreningar och kultur och jag skulle önska vi kan lägga mer på det, bl a genom att utveckla ett Kulturcollege och stärka biblioteken. Samtidigt ökar andelen äldre och skatten ska räcka till mycket. Här ska vi jobba smartare i samverkan med föreningslivet, i idéburet – och offentligt partnerskap. Nyss utökade vi ramen för biblioteken. På sikt önskar vi mer.

● Sverigedemokraterna Lindesberg: Partiet har inte lämnat någon motivering

● Kristdemokraterna Lindesberg: Partiet har inte lämnat någon motivering

4. Lite mer

● Centerpartiet Lindesberg: Kultur ska vara tillgängligt för alla oavsett ekonomisk situation. Kultur är viktigt för folkhälsan och välmåendet.

● Liberalerna Lindesberg (Extra viktig fråga): Idag lägger Lindesbergs kommun 1429 kr per invånare på kulturen enligt SCB. Det är ungefär lika mycket som liknande kommuner gör. Ambitionen bör givetvis vara att höja anslagen till kulturen på sikt men det hänger ihop med hur kommunens ekonomi och verksamheter i övrigt sköts. 

● Vänsterpartiet Lindesberg: Det har skurits ner för mycket inom kulturen: kulturskolan, biblioteken.

5. Mycket mer

● Miljöpartiet Lindesberg (Extra viktig fråga): Kulturen är samhällets kitt. Kultur förstärker demokrati, liksom yttrandefriheten i ett samhälle. Kulturen representerar även kreativitet och utrymme för nytänkande och inte minst kulturmöten. Kulturen bör ge utrymme och möjligheter för alla åldersgrupper. Kultur är inte endast konsumtion utan också produktion!

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login