Så kan du ta del av besluten om stöd för korttidsarbete

Av på 2 augusti, 2021

Från och med den 1 augusti är det offentligt vilka företag och organisationer som har fått korttidsstöd eller som har fått avslag. Lagändringen gäller företag eller organisationer som har ansökt om korttidsstöd den 22 oktober 2020 eller senare.

Från och med den 21 oktober 2021 blir alla beslut inom korttidsstödet offentliga. Att besluten blir offentliga i två steg beror på att regeringen har velat ge extra tid till de som ansökte om stödet innan förslaget om att offentliggöra besluten lades fram.

Tillväxtverket har tagit fram en digital lösning för att underlätta utlämning av de offentliga uppgifterna.

Så kan du ta del av de offentliga uppgifterna i besluten

Du kan ta del av de offentliga uppgifterna som finns i besluten på tre olika sätt:

1. Hämta uppgifter i digitala tjänsten Filtrera företagsuppgifter

I Tillväxtverkets nya digitala tjänst Filtrera företagsuppgifter, kan du filtrera de uppgifter som finns i beslut om enskilda företag. Du kan ta del av information i beslut för korttidsstöd på företagsnivå, se om ett företag fått avslag eller bifall, vilket datum beslutet togs, vilken som är företagets första stödmånad, vilket stödbelopp som beviljats samt betalats ut och om det finns beslut om återkrav. Utöver information från beslut har du möjlighet att filtrera på län, bransch, kommun och SNI-koder. Enskilda firmor eller ärenden där det går att identifiera vem ansökan avser finns inte med i tjänsten.

2. Beställa uppgifter från databas

Via formuläret kan du beställa information om ett specifikt företag eller organisation och få den skickad till dig via e-post.

3. Genom att begära ut kopior av beslutsbrev

Om du vill begära ut kopior av beslutsbrev kan du från och med den 1 augusti 2021 vända dig till Tillväxtverket med en sådan begäran.

Endast beslut offentliga

Observera att lättnaden i sekretessen gäller enbart beslut som företagen har fått.

För andra allmänna handlingar exempelvis tjänsteanteckningar, kontroller och uppgift om vem som varit permitterad sker fortsatt sekretessprövning innan utlämnande.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Tillväxtverket
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverke

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in