Så kan kommunerna värna den lokala kulturen

Av på 3 april, 2020

”På kort tid har Sveriges kulturliv lamslagits på grund av coronaviruset – men kommunerna kan bidra till att mildra effekterna”, skriver Ideell kulturallians i ett brev till landets 290 kommuner. Ideell kulturallians – som är en samlande röst för den ideella kultursektorns organisationer – presenterar ett åtgärdsförslag till Sveriges kommuner för att stötta och värna den lokala kulturen.


Brevet i sin helhet:

ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ATT VÄRNA DEN LOKALA KULTUREN

Stockholm 2 april 2020

Till kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommundirektör samt kultur- och fritidschef eller motsvarande i landets 290 kommuner:

På kort tid har Sveriges kulturliv lamslagits på grund av coronaviruset. Men kommunerna kan bidra till att mildra effekterna. Ideell kulturallians har tagit fram förslag till åtgärder för att öka förståelsen för kulturens utsatta läge och föreslår bland annat hyresfria månader och riktade krispaket för att möta tappade intäkter.

Kulturlivet är i fritt fall under coronaviruset och för att minska smällen har regeringen tagit fram ett krispaket för kulturen på 500 miljoner. Sedan finns ett större paket för alla företag och jobb där staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar, delar av lönekostnaderna vid korttidspermitteringar och ger anstånd för skattebetalningar.

Nu har även regeringen gått ut med ett riktat krispaket om 15 miljarder till Sveriges kommuner. Finansminister Magdalena Andersson har sagt att det ”ska finnas stor frihet för kommunerna att fördela medel till de lokala aktörerna”. Kommunerna har därmed möjlighet att stärka det lokala ideella kulturlivet.

Ideell kulturallians är en samlande röst för den ideella kultursektorns organisationer. Dessa har i sin tur hundratusentals medlemmar i landets alla kommuner. Genom hembygdsrörelse, konstföreningar, studieförbund, samlingslokaler och musik- och scenkonst-arrangörer gör de kulturen levande i hela landet. Föreningslivet vilar på ideell grund men många föreningar har också en roll som arbetsgivare.

Sammantaget utgör den ideella kulturen en riksomfattande men skör infrastruktur som redan innan krisen stod under hård ekonomisk press. Ideell kulturallians vill därför med ett åtgärdsförslag bidra till att stärka kommunernas i många fall påbörjade arbete för att mildra effekterna av pandemin.

För den ideella kultursektorn är läget akut och det finns inga marginaler. Risken är att stöden kommer när det redan är försent. Verksamheter kan tvingas lägga ner med resultatet att det sker en långsiktig försvagning av det lokala kulturlivet.

Ideell kulturallians presenterar följande åtgärdsförslag till kommunerna för att värna den lokala kulturen:

 • Föreningar ska ej bli återbetalningsskyldiga för redan utbetalda stöd trots att verksamheten inte går att genomföra;
 • Inför hyresfria månader för lokalbärande organisationer inom ideell sektor;
 • Besluta om riktade krispaket till ideell sektor för att möta tappade intäkter och kvarstående kostnader;
 • Skapa samverkan mellan ideell sektor och kommunen för att bistå med att handla mat och göra ärenden för riskgrupper;
 • Stå i tät och lyhörd dialog med det ideella kulturlivets företrädare inom kommunen för att på bästa sätt ta er genom krisen tillsammans;
 • Låt framtida bidrag som baseras på genomförda aktiviteter räknas på år 2019 istället för år 2020;
 • Använd er av den ideella kultursektorns riks- och paraplyorganisationer för ytterligare råd och stöd.

Med vänlig hälsning,

 • Calle Nathanson – Ordförande – Ideell kulturallians
 • Gunnar Ardelius – Verksamhetschef – Ideell kulturallians

Representerar över en miljon medlemmar

Ideell kulturallians har 20 rikstäckande kulturorganisationer medlemmar varav tre är paraplyorganisationer:

 • Ax – Kulturorganisationer i samverkan
 • BILDA
 • Bygdegårdarnas Riksförbund
 • Folkets hus och Parker
 • Folkuniversitetet
 • Folkrörelsernas konstfrämjande
 • Ibn Rushd
 • MAIS
 • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
 • Riksteatern
 • Riksskådebanan
 • Sensus studieförbund
 • SIOS – etniska organisationer i Sverige
 • Sveriges konstföreningar
 • Riksskådebanan
 • Studiefrämjandet
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Våra gårdar 

Läs mer på www.ideellkultur.se

Regionalt
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in