Så kan samverkan mellan skola och kulturarv stärkas

Av på 2 november, 2020
Stripa Gruvmiljö - Arkivbild.

Under tre eftermiddagar 17–19 november bjuder Riksantikvarieämbetet in till webbinarier om hur samverkan mellan skola och kulturarv kan stärkas. Den digitala seminarieserien vänder sig till alla som arbetar på en kulturarvsinstitution med verksamhet för skolan men också till lärare med intresse av att använda kulturarv som resurs i lärandet.

Riksantikvarieämbetet har i ett regeringsuppdrag, i samverkan med Riksarkivet, Statens kulturråd och Statens skolverk, kartlagt hur samarbetet mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutioner fungerar och har utvecklats över tid. Kartläggningen ska ligga till grund för förslag på hur samarbete mellan kulturarvsinstitutioner och skolan ska kunna stärkas.

“Nu bjuder vi in till en digital seminarieserie med fokus på skola och kulturarv, där vi presenterar och kommenterar resultatet av arbetet och fördjupar oss i några ämnen. Du får även ta del av erfarenheter från våra nordiska grannländer och vi avslutar med en samtal om hur vi kan ta nästa steg framåt”, skriver Riksantikvarieämbetet i sin inbjudan: “Seminarieserien består av tre olika webbinarier där du kan välja att delta vid ett tillfälle eller alla tre”.

Tisdag 17 november, 14.00–16.00

DAG 1: Resultatet presenteras och kommenteras.

Presentation av resultatet: Projektledare Karin Günther lyfter de viktigaste slutsatserna från arbetet. Kommentarer från huvudaktörerna som reflekterar kring betydelsen av samverkan mellan kulturarv och skola. Frågestund: Online-samtal med projektgruppen:

Onsdag 18 november, 14.00–16.30

DAG 2: Utmaningar och potential – fördjupningar kring teman i rapporten.

Världsarven och skolan: Riksantikvarieämbetet presenterar kartläggningen av världsarven och skolan samt det pågående arbetet med en handlingsplan för världsarvsarbetet i Sverige. Kulturarv som resurs för skolan: Riksantikvarieämbetets rapport följer tre centrala teman gällande kulturarvsaktörernas samverkan med skolan. Det handlar om vikten av att nå ut, om att arbeta tätt tillsammans med skolan och om betydelsen av stödjande strukturer.

Torsdag 19 november, 14.00–16.30

DAG 3: Det här tar vi med oss.

Nordisk utblick: Våra grannländer, Danmark, Finland och Norge, presenterar sina lösningar för att underlätta samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner. Framtidens lärande: I oktober presenterades en ny rapport från Kairos Future och Tekniska museet om framtidens lärande. Vi bjuder in till samtal om vad detta kan innebära för kulturarvsaktörernas framtida arbete med skolan. Främjande framåt – lärande utanför väggarna: Ett samtal om möjliga vägar i Riksantikvarieämbetets fortsatta främjandearbete med Skoluppdragets projektgrupp.

Länet
Örebronyheter

Källa Lindkultur
För mer information och anmälan senast 12 november >> https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/vara-andra-seminarier-och-konferenser/seminarieserie-2020-tema-skola-och-kulturarv/

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in