Så kan självkörande bilar bli säkrare

By on 30 mars, 2023
Foto: Pexel

Ett självkörande fordon kan köra själv utan direkt mänsklig insats. Med hjälp av radar känner bilen av den omgivande miljön. Nu presenteras ny forskning vid BTH hur radartekniken kan bli säkrare och hur störningar mellan bilars radarsystem kan minska.

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatiserad körning (AD) förbättrar körkomforten och gör trafiken säkrare genom att antalet olyckor på våra vägar minskas. Om man utvecklar regler kring autonoma bilar kan tekniken även ha en positiv inverkan på klimatet.

Självkörande bilar använder bland annat radar för att känna av omgivningen och för att ge tillförlitlig information till ADAS- och AD-systemen. En utmaning för fordonsradar är att de kan störas av andra fordons radarsystem vilket kan leda till säkerhetsrisker.

Muhammad Rameez har i sin avhandling i ämnet systemteknik utforskat olika angreppssätt för att minska störningarna mellan fordons radarsystem och han presenterar olika lösningar för att åtgärda problemet. Det är värdefulla insikter för fordonsindustrin och ger samtidigt en grund för vidare forskning inom området självkörande bilar.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Blekinge Tekniska Högskola

You must be logged in to post a comment Login