Så kan vi stoppa övergreppen på äldreboendena

By on 14 november, 2021

Den senaste tiden har flera fall av misshandel och våldtäkter rapporterats från äldreboenden i Sverige!

Nu krävs bättre kontroller och fler möjligheter för personal och anhöriga att anmäla missförhållanden, anser Carina Lindegren, vice ordförande i Demensförbundet.

Nyligen anmälde sig Gävle kommun sig själva till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, efter att de boende på äldreboendet Solgårdsgatan utsatts för misskötsel, stölder och misshandel. I en västsvensk kommun misstänks en medarbetare på ett demensboende för 19 grova våldtäkter. Mannen dömdes redan för två år sedan till 1,5 års fängelse för stöld, narkotikabrott och häleri. 

– Med ett sådant förflutet ska man givetvis inte kunna få jobb inom äldreomsorgen. Att göra ett utdrag ur belastningsregistret borde vara lika självklart som när man anställer personal inom förskolan, säger Carina Lindegren. 

Carina Lindegren är sjuksköterska och har jobbat med demensvårdsutveckling inom äldreomsorgen i 40 år. Hon menar att det är viktigt att motverka de tystnadskulturer som lätt kan uppstå om ledningen inte uppmuntrar kritik och larm om missförhållanden. 

– De allra flesta äldreboenden fungerar utmärkt. Men det finns rapporter som visar att upp emot tio procent av de boende utsätts för övergrepp och vanvård. Att anmäla detta till chefen eller kommunen förutsätter att den som är ansvarig tar saken på allvar och gör en noggrann utredning, men så fungerar det tyvärr inte alltid.

Carina Lindegren efterlyser oanmälda stickkontroller av landets äldreboenden från en oberoende part, liknande de som görs på restauranger. Hit ska man också som anhörig eller medarbetare kunna vända sig direkt och slå larm om man misstänker att något inte står rätt till. Grunden för att minska risken för övergrepp och skapa en tryggare äldrevård är dock i första hand en fråga om bättre resurser, menar Carina Lindegren. 

– Ökad bemanning och bättre utbildad personal här är något vi slagits för inom Demensförbundet i årtionden. Bland annat har vi har drivit på för att undersköterska ska bli en skyddad titel, vilket säkerställer kompetensen hos de som jobbar inom vården. Att förslaget nu blir verklighet den 1 juli 2023 är ett steg i rätt riktning, säger Carina Lindegren. 

Sverige
Örebronyheter

Källa Demensförbundet

You must be logged in to post a comment Login