Så många bor i Örebro län nu

By on 28 februari, 2023
Arkivbild

307 772 personer, så många bodde i Örebro län i slutet av fjärde kvartalet 2022. Det visar SCB:s senaste befolkningssiffror.

Fler dog än föddes i Örebro län under fjärde kvartalet 2022, men fler flyttade till än från länet. Befolkningen ökade med 197 personer jämfört med kvartalet innan, därmed har Örebro län 307 772 invånare.

Jämfört med för ett år sedan har befolkningen ökat med 980 personer.

Örebro län har haft en positiv befolkningsutveckling under de flesta kvartal sedan millennieskiftet.

En femtedel flyttar in från andra länder

Under det fjärde kvartalet flyttade 2 178 personer till Örebro län medan 1 965 flyttade ut. Länet hade med andra ord ett positivt flyttnetto.

Av de 2 178 som flyttade in kom de allra flesta från andra län, 1 863 personer medan 315 invandrade från andra länder.

Av de 1 965 som lämnade länet flyttade 1 728 till andra delar av landet och 237 till utlandet.

Fler dog än föddes

Det föddes 680 barn i Örebro län under fjärde kvartalet, medan 782 personer avled. Det innebär att Örebro län hade ett negativt födelsenetto, vilket länet brukar ha.

Befolkningen minskar i fem kommuner

I sju av länets tolv kommuner minskade befolkningen under fjärde kvartalet 2022.

Befolkningsförändringar per kommun i Örebro län under fjärde kvartalet 2022

Kommun Folkmängd Förändring sedan förra kvartalet Förändring 1 år Förändring 10 år
Askersund 11 497 +7 −37 +486
Degerfors 9 530 −23 −4 +53
Hallsberg 16 290 +42 +94 +1 007
Hällefors 6 656 −64 −193 −332
Karlskoga 30 278 −32 −159 +647
Kumla 22 479 +49 +335 +1 741
Laxå 5 576 −30 −6 +24
Lekeberg 8 756 +22 +153 +1 458
Lindesberg 23 435 −74 −166 +456
Ljusnarsberg 4 517 −9 −87 −331
Nora 10 701 −18 −20 +345
Örebro 158 057 +327 +1 070 +19 105

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy
Statistiken är preliminär och kan kan komma att förändras något. Vi jämför här med motsvarande preliminär statistik för åren 2000 till 2022.
Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den sista dagen i respektive kvartal.
Födelseöverskott/Födelsenetto är antalet födda minus antalet döda.
Flyttningsöverskott/Flyttningsnetto är samtliga inflyttningar minus samtliga utflyttningar.
För att räknas som invandrad krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppehållstillstånd/uppehållsrätt (gäller inte nordiska medborgare) och folkbokför sig i landet.
Justeringsposten är skillnaden mellan folkökningen och summan av födelseöverskott och flyttningsöverskott. Den består av händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett tidigare, men som rapporterats under innevarande kvartal. Justeringsposten för både 2021 och 2022 är betydligt större än tidigare år. Orsaken till den höga justeringsposten är främst invandringar som rapporterats in sent.

You must be logged in to post a comment Login