Så många lärare är behöriga i Örebros grundskolor

By on 5 april, 2023
Arkivbild

Lärarbehörigheten i Örebro kommun ligger kvar på 69 procent, vilket är under snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Sveriges Lärare idag analyserar för samtliga kommuner och län.

I oktober 2022 hade motsvarande 69 procent av lärarna​​1 i grundskolan i Örebro kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

– Den stora bristen på behöriga lärare är oerhört allvarlig. Lärarbristen får förödande konsekvenser för kvaliteten på svensk skola och drabbar såväl de befintliga lärarna som eleverna, säger Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 1 214 heltidstjänsterna i grundskolan i Örebro kommun (motsvarande 1 393 lärare) var det 835 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Vadstena har landets högsta lärarbehörighet (93 procent) och Ragunda den lägsta (40 procent).

Jämfört med andra kommuner i landet är lärarbehörigheten i Örebro nära genomsnittet. Kommunen är rankad som nummer 150 bland landets 290 kommuner. Vadstena har landets högsta lärarbehörighet (93 procent) och Ragunda den lägsta (40 procent).

Andelen behöriga lärare i Örebro är ungefär densamma som under förra läsåret. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 70,8 procent, vilket är något lägre än året innan.

– Läraryrket måste bli mer attraktivt och det sker genom rejäla satsningar på lön och arbetsmiljö. För att fler ska vilja bli lärare och stanna i yrket måste lärarnas höga arbetsbelastning tas på allvar. Svenska skolor skriker efter lärare, det finns ingen tid att förlora, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarbehörigheten sjunker med minst en procentenhet i sammanlagt fyra av tolv kommuner i Örebro län. Mest anmärkningsvärda försämringar ser vi i Kumla. I Degerfors däremot går andel behöriga lärare uppåt betydligt.

Unika rapporter för alla kommuner

För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Sveriges Lärare sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet. Rapporterna innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun, utan också en sammanställning över samtliga skolor.

– Det är rent ut sagt sorgligt att skillnaderna över landet är så stora. Allt fler kommuner skär ned på skolan vilket riskerar att öka på skillnaderna. För att få en likvärdig skola måste staten ta ett huvudansvar för både finansiering och lärarförsörjningen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarbehörighet i kommunerna i Örebro län
.
Kommun 2022/23 2021/22 Förändring
(procentenheter)
Degerfors 79,1 % 70,3 %
Nora 73,4 % 76,2 %
Karlskoga 72,4 % 72,8 %
Lekeberg 70,3 % 73,6 %
Kumla 69,6 % 77,4 %
Örebro 68,8 % 69,3 %
Lindesberg 68,5 % 66,3 %
Askersund 68,4 % 68,7 %
Ljusnarsberg 68,1 % 68,7 %
Hallsberg 64,7 % 63,1 %
Laxå 58,1 % 59,4 %
Hällefors 54,5 % 53,3 %

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Sveriges Lärare

You must be logged in to post a comment Login