Så ökar man värdet på sin gård tio tips

By on 4 juni, 2017

Hur man ökar värdet på sin villa eller bostadsrätt inför en försäljning finns det mycket information om. Bor man på en gård är det däremot svårare att hitta information om ämnet. Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult, ger här 10 tips som handlar om både byggnader och mark.

Bortser man från läget som är en viktig värdepåverkande faktor men som är svår att påverka när man väl äger en gård, är dessa 10 tips något för dig som vill boosta värdet på din gård.

 1. Låt göra en muntlig besiktning av mangårdsbyggnaden
  Kontakta en besiktningsman och gör en muntlig besiktning. Åtgärda därefter enkla fel men dölj aldrig ett fel genom att ”fusklaga”. Det får en motverkande effekt och sänker värdet.
 2. Välj bra material
  Om renovering av byggnader sker innan försäljning. Se då till att renovera på ett sätt som om du själv skulle bo kvar. Det skapar förtroende. Ta inte genvägar och välj inte de enklaste och billigaste materialen. Det lyser igenom och kan ibland få motsatt effekt.
 3. Måla ekonomibyggnader
  Måla ekonomibyggnader vid behov. Det höjer helhetsintrycket.
 4. Städa ekonomibyggnader och marken kring gårdscentrum
  Kör iväg eventuellt skräp och bråte. Se också till att klippa gräset och fruktträd samt röj fram eventuell utsikt.
 5. Lägg energi på dina markvägar
  Röj och grusa markvägarna. Det kostar förhållandevis lite men ger ett positivt intryck.
 6. Skogsvård
  Se till att skogsvården inte släpar efter. Plantera, hjälpplantera och röj. En köpare vill oftast inte börja sitt ägande med den typen av arbete.
 7. Märk ut gränserna tydligt tillsammans med rågrannarna
  Ta kontakt med en lantmätare om du är osäker. För en ny ägare är det viktigt att veta var gränser går.
 8. Vänta med att slutavverka och gallra
  Går det att skjuta på det så gör det. Som köpare vill man kunna avverka något ganska snart efter köp. Det höjer ofta betalningsviljan.
 9. Skogsbruksplanen
  Ett viktigt underlag för en ny ägare är skogsbruksplanen. En sådan bör upprättas om det inte redan finns en.
 10. Frigör fastigheten från arrenden och nyttjanderätter
  Se till att fastigheten är så fri som möjligt från arrenden och nyttjanderätter. Köparen vill oftast bestämma brukandet själv. Även om de nya ägarna ofta vill behålla gamla arrendatorer är det viktigt att man får skriva nya avtal.

Vissa har stora marker utan byggnader, andra har byggnader men mindre mark. Här gäller att ju större marker man har, desto mer vikt bör läggas på att göra insatser på just sina marker. I många fall utför skog och mark betydligt högre värde än byggnaderna och då är det bäst att lägga all energi på tips 5-10, säger Markus Helin.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login