Så påverkas Komvux, försörjningsstöd och arbetsmarknads verksamheten av de lokala allmänna råden

Av på 10 november, 2020
Arkivbild.

Mer distansundervisning och digitala besök hos studie- och yrkesvägledarna på Komvux och försörjningsstöd som betalas ut i tid trots högt tryck – några exempel på hur de lokala allmänna råden påverkar kommunens vuxenutbildning, försörjningsstöd och arbetsmarknadsverksamhet.

Kommunens vuxenutbildning på Campus Risbergska kommer att utöka sin distansundervisning fram till årsskiftet. Även våra studie- och yrkesvägledare kommer att finnas till hands digitalt istället för på plats men med samma tillgänglighet.

– Vi har sett över vår verksamhet under veckoslutet och gör nu ytterligare anpassningar för att både våra elever och vår personal ska kunna efterleva de nya allmänna lokala råden så långt det går i sina studier och i sitt arbete. Vi jobbar stenhårt för att begränsa eventuell smittspridning här på Campus, säger Veronica Svensson, skolchef vuxenutbildning.

Kommunens arbetsmarknadsverksamhet gör även de en del mindre anpassningar.

– Vi startar inte upp med några nya deltagare under den här treveckorsperioden fram till 24 november och vi kommer ställa om arbetet i och även pausa vissa arbetsgrupper för att så långt vi kan underlätta för både deltagare och personal att följa de lokala råden, säger Madelene Lagerlöf, verksamhetschef Arbetsmarknad.

Som försörjningsstödstagare kommer man inte påverkas av de nya lokala råden.

– Vi fortsätter med digitala avstämningar och möten. Våra klienter kommer att få sina utbetalningar i tid precis som vanligt, säger Carin Westmark, verksamhetschef Försörjningsstöd.

– I en osäker tid är jag imponerad över hur väl vår personal i förvaltningen ställer om och anpassar sin vardag för att fortsätta ge det stöd vi finns till för att ge till örebroarna, säger Mikael Ramnerö, t.f. förvaltningschef för Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in