Så ser vaccinplaneringen ut inför vecka 19

Av på 7 maj, 2021

Under vecka 19 vaccinerar Region Örebro län med 13 000 doser vaccin. Nu är det personer som är i de utpekade riskgrupperna som ska boka tid för vaccination.

Under vecka 19 kommer Region Örebro län att vaccinera med 13 000 doser vaccin på vaccinationsmottagningarna. Vaccinet fördelas både till dem som får första och andra sprutan.

Nu är det personer som är 18 år och äldre och i särskilt utpekade riskgrupper som ska boka tid för vaccination. Vaccin erbjuds även personer födda 1961 eller tidigare, samt vårdpersonal som arbetar nära patienter.

Region Örebro län planerar nu för nästa steg i prioriteringsordningen, då personer i fas fyra ska erbjudas vaccin.

– I fas fyra handlar det om hela den vuxna befolkningen, alla dem som inte har erbjudits vaccin ännu. Vi kommer att vaccinera även den gruppen i åldersordning och börja med de som är äldst. När den fasen kan starta vet vi inte i dagsläget, först ska personer som är i riskgrupp bli vaccinerade, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

De här vaccineras nu

De som kan boka tid för vaccination under vecka 19 är:

  • Du som är 18 år eller äldre och tillhör en utpekad riskgrupp.
  • Du som är född 1961 eller tidigare.
  • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
  • Du som arbetar i hemsjukvård eller i hemtjänst.
  • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS, har boendestöd eller personlig assistans.
  • Du som arbetar på särskilda boenden, som boendestödjare eller personlig assistent.
  • Vårdpersonal som arbetar vårdnära.

För gravida och unga med kronisk sjukdom gäller speciella rekommendationer. De som berörs får mer information via sin vårdkontakt. 

93 500 personer har fått första dosen vaccin

I Örebro län har 93 580 personer fått sin första dos vaccin och 33 506 personer den andra. Det innebär 38,25 respektive 13,68 procent av länets befolkning. Siffrorna kommer att justeras upp eftersom den vaccinering som kommunerna gör rapporteras in i efterhand.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebo Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in