Så ser vaccinplaneringen ut inför vecka 20

Av på 17 maj, 2021

Under vecka 20 vaccinerar Region Örebro län med 12 200 doser vaccin. Nu inleds fas fyra och personer som är födda 1966 och tidigare kan boka tid för vaccination. Vaccinationen kommer även i fas fyra att erbjudas i åldersordning med de som är äldst först.

Under vecka 20 kommer Region Örebro län att vaccinera med 12 200 doser vaccin. Nu är det personer som är födda 1966 och tidigare som kan boka tid för vaccination. Vaccindoserna fördelas både till dem som får första och andra sprutan. Under veckan är det många som ska ha sin andra dos vaccin, vilket betyder att det är begränsat med nya tider att boka.

– Nu inleder vi fas fyra med hela den vuxna befolkningen, alla dem som inte har erbjudits vaccin ännu. Vi kommer att vaccinera även den gruppen i åldersordning och börjar med dem som är äldst, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

Eftersom fas fyra är en stor grupp med många människor som vill ha vaccin kan inte alla erbjudas tid samtidigt. Vaccination erbjuds i åldersordning med de äldsta först och sedan nedåt i åldersordning i femårsintervall.

De här vaccineras nu

De som kan boka tid för vaccination under vecka 20 är:

  • Du som är född 1966 eller tidigare.
  • Du som är 18 år eller äldre och tillhör en utpekad riskgrupp.
  • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
  • Du som arbetar i hemsjukvård eller i hemtjänst.
  • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS, har boendestöd eller personlig assistans.
  • Du som arbetar på särskilda boenden, som boendestödjare eller personlig assistent.
  • Vårdpersonal som arbetar vårdnära.

För gravida och unga med kronisk sjukdom gäller speciella rekommendationer. De som berörs får mer information via sin vårdkontakt.

Över 100 000 personer har fått första dosen vaccin

I Örebro län har 102 161 personer fått sin första dos vaccin och 39 053 personer den andra. Det innebär 41,73 respektive 15,94 procent av länets befolkning. Siffrorna kommer att justeras upp eftersom den vaccinering som kommunerna gör rapporteras in i efterhand.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in