Så ska segregationen brytas

By on 22 april, 2017
Avveckling av den kriterade EBO-lagen, att möjligheten att avhysa otillåtna bosättningar ska stärkas, samt mer resurser till skolor med tuffast förutsättningar, det är några av besluten på S-kongressen.

– Den socialdemokratiska kongressen har nu tagit ställning för investeringar för fler jobb, en bättre skola och starkare välfärd, säger Lena Micko, ledamot i verkställande utskottet, partistyrelsens föredragande.

Nu har den socialdemokratiska kongressen antagit den första delen av avsnittet ”Sammanhållning för ökad trygghet”. Avsnittet som helhet behandlar segregationen, rättssamhället och demokratin, och det är delen om segregation som nu är antagen.

Var man växer upp och bor har i dag stor påverkan på ens framtida inkomst, hälsa och välmående. Den borgerliga regeringen prioriterade stora orättvisa skattesänkningar, lät arbetslösheten, bostadsbristen och skillnaderna mellan skolor öka.

Kongressen konstaterar också att tiggeri aldrig är en väg ur fattigdom och att samhället måste motverka tiggeriet och dess orsaker. Det krävs både att människor som i dag tigger erbjuds ett alternativ i hemlandet och samt att lagar och regler i Sverige skärps och tydliggörs.

Kongressen fastslog att det ska vara förbjudet att tjäna pengar på andras tiggeri och att möjligheten att avhysa otillåtna bosättningar ska stärkas. En översyn av ordningslagen ska göras så att likvärdiga regler gäller i alla kommuner.

Kongressen har bland annat beslutat att Socialdemokraterna ska prioritera:

Att korta vägen till jobb.
Svenskundervisning, validering av studier, kompetens och yrkeserfarenhet ska tidigareläggas. Fler möjligheter att börja jobba behövs för äldre med kort eller ingen utbildning. Hinder för kvinnor att börja jobba ska tas bort. Samhället ska förbättra möjligheterna för, men också öka förväntningarna på att alla arbetslösa mer aktivt ska göra sig anställningsbara.

Mer resurser till skolor med tuffast förutsättningar.
Extra stora insatser krävs för att alla barn och unga ska få lika möjlighet att klara kunskapsmålen i skolan. Vi vill att allmän förskola införs från två års ålder och att mer resurser går till förskolor och skolor i socialt utsatta områden. Insatser krävs för att elever med de svåraste förutsättningarna får möta de skickligaste lärarna. För nyanlända elever i äldre åldrar behöver språkintroduktionen stärkas. Vi vill utreda hur fler skolor ska ta ansvar för introduktion av nyanlända elever, till exempel genom att införa ett tak för hur stor andel nyanlända som kan gå i en och samma skola eftersom forskning visar att det har stor påverkan på kunskapsresultaten.

En social bostadspolitik och delat ansvar för nyanlända.
Fler bostäder behövs. Både upplåtelse- och boendeformer ska blandas. Miljonprogrammen ska rustas upp och trångboddheten minska. Lagen om eget boende ska ersättas med ett nytt system. En avveckling av dagens EBO ska ske. I ett första steg vill vi se över möjligheten att villkora ersättningen för eget boende med att bostaden ska uppfylla vissa grundläggande krav vad gäller till exempel storlek och funktion.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login