Så ska Sveriges vattenförbrukning sänkas enligt svenskarna

Av på 17 juli, 2020
Arkiv bild.

Den nylanserade rapporten Vattenbarometern avslöjar att en majoritet av svenskarna anser att det är individen som kan bidra mest till att minska landets vattenförbrukning. Trots detta är nästan var femte ointresserad av att minska sin egen vattenkonsumtion. Fyra av tio svenskar anser istället att det är företagen som sitter på den makten. Landets beslutsfattare ses däremot som minst inflytelserika i frågan.

Sverige har globalt, men även nordiskt sett en hög vattenförbrukning per invånare. Detta för att tillgången till rent färskvatten ofta uppfattas som obegränsad. Färska mätningar uppger dock att grundvattnet sjunker snabbt. Och enligt svenskarna är det upp till dem själva att vända på trenden. 39 procent uppger nämligen att det främst är individen som kan minska vår vattenförbrukning. Nästan lika många, 37 procent anser istället att företagen har det största ansvaret. Men det är få svenskar som har tillit till samhällets beslutsfattare i frågan. Endast 12 procent anser att myndigheter, politiker och andra tjänstemän är de som ska dra åt svångremmen när det kommer till att sänka landets vattenförbrukning.

– Vi lär troligtvis inte se en brist på dricksvatten i någon större utsträckning i Sverige. Men trots det hoppas vi att Vattenbarometern och den pågående medierapporteringen gällande grundvattennivåerna öppnar svenskarnas ögon. Färskvatten är en livsnödvändig naturresurs vi inte bör ta för givet. Det finns många enkla sätt att förhindra onödigt vattenspill och som svenskarna själva anser är det någonting vi alla bör och kan göra tillsammans, säger Christina Holmberg, Marketing Manager på GROHE.

Män har lägst intresse att minska sin vattenkonsumtion
Bland samtliga av de nordiska länderna reflekterar svenskarna minst över sin vattenförbrukning. Drygt var tredje svensk reflekterar inte över den alls. Men intresset skiljer sig även inom landets gränser. Var fjärde man är helt ointresserad av att minska sin vattenförbrukning medan endast var tionde kvinna känner likadant. Och hela 74 procent av kvinnor reflekterar över sin vattenförbrukning minst någon gång per år. Motsvarande siffra bland män landar på 56 procent.

Vem/vilka av följande anser du kan bidra mest till att minska vattenförbrukningen i Sverige?

  Total
Individen 39%
Företag 37%
Beslutsfattare i samhället (ex. politiker, myndigheter, tjänstemän) 12%
Annan 1%
Vet ej 12%

Reflekterar du över din vattenförbrukning?

  Total Sverige Finland Norge Danmark
Ja, dagligen 22 % 15 % 17 % 14 % 41 %
Ja, några gånger i veckan 19 % 16 % 19 % 18 % 22 %
Ja, någon gång i månaden 17 % 18 % 19 % 18 % 14 %
Ja, någon gång per år 15 % 15 % 19 % 16 % 10 %
Nej 25 % 34 % 24 % 31 % 11 %
Vet ej 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Reflekterar du över din vattenförbrukning? (Sverige, köns- och åldersutbrytning)

  Total 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år Kvinna Man
Ja, dagligen 15% 13% 12% 17% 17% 23% 8%
Ja, några gånger i veckan 16% 21% 18% 13% 12% 20% 12%
Ja, någon gång i månaden 18% 21% 22% 12% 16% 19% 17%
Ja, någon gång per år 15% 14% 12% 19% 17% 12% 19%
Nej 34% 29% 34% 37% 37% 26% 42%
Vet ej 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2%

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av GROHE. Undersökningen genomfördes den 24–31 januari 2020 i form av en webbenkät. Sammanlagt har 4 032 personer deltagit i åldrarna 18 år och äldre. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt i länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: GROHE

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in