Så sker framtidens betalningar

By on 11 april, 2023
Foto: Svea Bank

Kontaktlösa betalningar har blivit en vanlig betalmetod i både Sverige och övriga Norden, men vilka betalalternativ kommer vi se mer av i framtiden? Betalning genom digitala plånböcker är en trend som växer sig allt starkare, visar den tredje och sista delen av rapporten Payments in the Nordics.

Kontaktlösa betalningar – alltså att blippa sitt kontokort – har blivit en välanvänd betalmetod. I rapporten Payments in the Nordics uppger 83 procent av konsumenterna i Norden att de någon gång genomfört en kontaktlös betalning. Nära hälften, 43 procent, anser att det som viktigt att en butik tillhandahåller ett kontaktlöst betalalternativ. Metoden har inte bara gjort betalningar snabbare och smidigare för konsumenten, utan också banat väg för andra sätt att betala digitalt.

Digitala plånböcker, exempelvis Apple Pay och Google Pay, väntas öka i popularitet. Till skillnad från kontaktlösa kortbetalningar är detta en betalmetod som främst används av en yngre åldersgrupp. Över hälften, 53 procent, av konsumenterna i åldrarna 18-29 har enligt rapporten någon gång använt en digital plånbok. Detta medan endast 38 procent i åldersgruppen 40-49 och 32 procent i åldrarna 50-59 uppger samma sak. 

– Den digitala plånboken är en del av en mer omfattande digitalisering av fysiska betalningar. Däremot är det just nu främst unga som tagit sig an metoden. Förmodligen beror detta på digital vana och hög acceptans för ny teknik. 42 procent av alla tillfrågade uppger nämligen att de avstått från användandet av digital plånbok på grund av att man inte är bekant med tekniken, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank.

Köp nu, betala sen – en växande trend

Parallellt med utvecklingen av kontaktlösa betalmetoder har en annan trend inom betalningar uppstått, nämligen ”köp nu, betala sen”, även kallat BNPL. Begreppet innefattar både fakturabetalning, vilket 71 procent av de tillfrågade använt, och delbetalning, vilket 46 procent använt. I Sverige är betalning med faktura särskilt populärt då hela 79 procent av svenskarna svarar att de någon gång betalat genom denna metod.  

Rapporten visar att e-handelns framfart är en betydande orsak till fakturabetalningens popularitet. Hela 48 procent svarar nämligen att de valt detta alternativ för att det ger möjlighet att se eller prova produkten innan man betalar för den. Men även om BNPL-lösningar ofta associeras med digital handel kommer det i framtiden bli av större vikt för fysiska butiker att erbjuda metoder som ofta associeras med onlineköp.

– Gränsen mellan vilka metoder som föredras vid fysiska respektive digitala köp håller på att suddas ut och därför kommer det bli viktigt att bredda sitt utbud av betalmetoder. Det kommer även bli av större vikt att hålla sig uppdaterad om vilka metoder som konsumenter föredrar, eftersom detta förändras i allt snabbare takt. Att tillhandahålla rätt betalmetoder kan förhindra bortfall av intäkter då det minskar risken att kunden avbryter sitt köp på grund av betalningen inte kan genomföras på sättet man vill, säger Emma Lindgren.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svea Bank
Om rapporten:
Rapporten Payments in the Nordics är en rapportserie som lanseras av Svea Bank och som utforskar det nordiska betalningslandskapet. Denna första upplaga av rapporten är uppdelad i tre delar varav detta är den tredje. Rapporten bygger på en konsumentundersökning genomförd i oktober 2022, bland 1 000 konsumenter i Sverige, Danmark, Norge respektive Finland, alltså 4000 respondenter totalt. I undersökningen ställdes frågor om behov, beteenden och attityder kopplade till betalningar. Rapporten är framtagen i samarbete med HUI Research.

You must be logged in to post a comment Login