Så söks regionala ​corona-stödet till kulturområdet

Av på 13 juni, 2020

Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 1,5 miljoner kronor för att hjälpa länets kulturaktörer att klara sig genom den kris som coronaviruset medför. Eftersom situationen är akut och stöd behövs så snart som möjligt är ansökningsperioderna korta. Ansökningarna handläggs under sommaren 2020.

Satsningen görs inom tre områden:

  • Stöd till kulturskapare 500 000 kronor
  • Stöd för inkomstbortfall 500 000 kronor
  • Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter (samverkansmodellen och regionala verksamhetsmedel kultur) 500 000 kronor

Beslutet kompletterar tidigare stödåtgärder som till exempel den omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer som kulturnämnden fattade beslut om i maj i år.

Stöd till kulturskapare i Örebro län

Är du professionellt verksam kulturskapare i inom bild och form, dans, film, litteratur, musik, slöjd, eller teater i Örebro län? Region Örebro läns kulturnämnd har avsatt 500 000 kronor som nu finns att söka. Skicka in ansökan senast den 28 juni.

Kriterier och urval: Region Örebro lön väger in hur den sökande drabbats ekonomiskt av coronapandemin, samt tar hänsyn till professionalitet genom utbildning och tidigare erfarenheter. Regionen strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, uttryck och geografisk spridning. Urvalet görs av en referensgrupp bestående av utvecklingsledare/konsulenter från kulturområdet i Örebro län.

Ansök om stöd till kulturskapare i Örebro län regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Kulturstod-och-stipendier/

Stöd för intäktsbortfall för kulturaktörer i Örebro län

Är ni en förening/organisation eller är du en enskild aktör som producerar/arrangerar/driver kulturverksamhet och som drabbats av intäktsbortfall med anledning av coronapandemin? Region Örebro läns kulturnämnd har avsatt 500 000 kronor som nu finns att söka. Skicka in ansökan senast den 25 juni.

Detta stöd gäller ej för aktörer som ingår i kultursamverkansmodellen. För dessa finns ett annat stöd framtaget – se nedan.

Ansök om stöd för inkomstbortfall för kulturaktörer i Örebro län regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Kulturstod-och-stipendier/

Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter

Är ni en regionalt finansierad kulturproducent som drabbats av merkostnader och/eller inkomstbortfall med anledning av coronapandemin? Region Örebro läns kulturnämnd avsatt 500 000 kronor som nu finns att söka. Skicka in ansökan senast 3 juli.  

Aktörer som ingår i kultursamverkansmodellen som kan söka är Alfred Nobels museum, ArkivCentrum, Frövifors pappersbruksmuseum, Loka Brunns kurortsmuseum, Länsmusiken i Örebro, Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg, Opera på Skäret, Skoindustrimuseet, Stadra Teater, Teater Martin Mutter, The Non Existent Center, Örebro läns museum och Örebro länsteater.

Ansök om stöd till regionalt finansierade kulturproducenter regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Kulturstod-och-stipendier/

……………..

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur
150 miljoner till kultur i hela landet
Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020. Pengarna fördelas genom den så kallade kultursamverkansmodellen – en modell för samverkan och finansiering av kultur mellan stat, regioner och kommuner. Läs mer på regeringen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in