Så stödjer de förebyggande verksamheterna seniorer i juletid

Av på 18 december, 2020
Arkivbild

På grund av coronapandemin har flera förebyggande verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltningen behövt ställa om sitt arbete, men stödet till seniorer är en fortsatt viktig faktor för att bryta ensamhet och isolering – särskilt under storhelgerna, som är en tid som många förknippar med just gemenskap.

Inom Vård- och omsorgsförvaltningen finns flera förebyggande verksamheter för seniorer. Många verksamheter som berör seniorer har helt eller delvis stängt sina verksamheter tillfälligt, för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Men istället för att ställa in alla aktiviteter, försöker man i så stor mån som möjligt ställa om och erbjuda stöd i andra former.

10 000-tals stödjande samtal

Uteaktiviteter, nya promenadgrupper, individuella ”walk and talk” och gympagrupper i parker är några exempel på vad man gjort inom det förebyggande området. Allteftersom pandemin har pågått under en längre tid, har de förebyggande verksamheterna sett ett ökat behov av kontakt. Mycket handlar om att bryta ensamhet och isolering:

– Vi har arbetat uppsökande till alla över 70 år, med information och en uppmaning om att kontakta Örebro kommuns seniorlotsar för samtal och stöd. Vi möter mycket ensamhet, oro och ovisshet men också mycket tacksamhet över att vi ställer om istället för att ställa in. Under pandemin har vi tillsammans inom förebyggande verksamheter genomfört 10 000-tals stödjande samtal, säger Camilla Weckström, enhetschef.

Lyssnar in behov

Medarbetare inom dagverksamheterna möter upp deltagare med aktiviteter och träning utifrån individuella behov, men har under pandemin anpassat sitt arbetssätt:

– Det handlar om att lyssna in vilka behov våra deltagare har, men också att vara lyhörd och följsam till de rekommendationer som kommer från myndigheterna. Vi har till exempel skaffat överdragskläder och dubbdäck till våra cyklar, så att vi kan möta upp deltagare på promenader där vi har med varm glögg och pepparkakor för en stunds samvaro utomhus istället, berättar Annelie Johansson, enhetschef.

Samarbeten för att säkra och förbättra stödet

Under året har man haft ett nära samarbete och dialog med Smittskydd & Vårdhygien kring hur man kan arbeta på ett säkert sätt, samt hur skyddsutrustning ska hanteras. Det finns även ett samarbete med det mobila psykiatriteamet, för att kunna möta upp ensamhet och oro på ett ännu bättre sätt. De förebyggande verksamheterna inom Vård och omsorg kommer att fortsätta möta seniorer som har behov av stöd, samtidigt som man noga följer myndigheternas rekommendationer och råd.

Lokalt
Örebronyheter

Källa örebro Kommun
Mer information
På orebro.se/coronavirus-senior finns mer information med anledning av coronaviruset till seniorer och anhöriga. Här finns även information om stängda eller ändrade verksamheter inom området omsorg och stöd, varav flera berör seniorer.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in